⚖️ Openbare aanklacht

Bij gebrek aan de mogelijkheid voor een eerlijk juridisch proces geef ik middels deze publicatie openheid van een ernstig misdrijf.

Inleiding

Al vele jaren wordt de oprichter van deze website aangevallen. De corruptie reikt tot in het Juridisch Loketjur en de Gemeente Utrechtut.

nrc-handelsblad-pedo
NRC Handelsblad

De reden: de oprichter van deze website heeft o.a. geholpen om pedofilie bij de Nederlandse overheid aan het licht te brengen. Veel rechters en zelfs de topman van Justitie hebben kinderen verkracht. Er werd pedo-pornografie geproduceerd in het Paleis van Justitie in Den Haag.

De lieve oude vrouw Yvonne Keuls werkte in een kinderopvang in Den Haag en ontdekte dat sommige van haar kinderen werden verkracht door een rechter. Toen zij als oprecht mens alles in haar macht deed om de rechter te laten vervolgen werd zij zwartgemaakt en geterroriseerd.

Yvonne Keuls heeft meer dan 10 jaar in een hel geleefd. Zij durfde op een gegeven moment 4 maanden haar huis niet meer uit. Ze werd op straat in haar gezicht gespuugd door medewerkers van Justitie en ze werd verbaal bedreigd door de Officier van Justitie.

meer informatie

Volkskrant: ‘Het is een absoluut onrecht wat er geschied is’

Yvonne: Vier maanden. Het was september, ik durfde de straat niet meer op. Het waren toch mensen met macht die me aanvielen.

Bron: Volkskrant


Zakelijk aangevallen

Enkele jaren geleden is ogenschijnlijk vanuit het niets een populaire WordPress optimalisatie plugin verbannen. De plugin had 20.000 gebruikers en niemand weet wat het motief was om de plugin te verbannen.

Mensen mochten op WordPress.org niet praten over de verbanning.

WordPress ban

Het bedrijf (optimalisatie.nl) werd van alle kanten aangevallen. Een zakenpartner uit Hollywood, Amerika bleek een saboteur te zijn die een "miljardairs" grap uithaalde met een project (om tijd te verkwanselen). Vervolgens werd de plugin verbannen van WordPress.org waarvan het motief tot op heden onbekend is gebleven.

Google heeft in juni 2019 een link naar de plugin gepubliceerd op hun officiële documentatie op https://developers.google.com/web/ en een van de laatste klanten van het optimalisatie bedrijf is Vice President van Mastercard die aangaf te weten wat er was gebeurd m.b.t. de saboteur. Dat bewijst dat met het bedrijf of met de plugin niets mis is geweest. De klant is zeer tevreden en de plugin levert tot op heden top posities in Google.

Er zijn in het verleden nog meer ernstige "incidenten" geweest, onder meer met een dubieuze Rabobank gelieerde investeerder en een Nederlands SEO bedrijf die onlogisch hebben gehandeld en daarmee grote schade hebben veroorzaakt.

Het resultaat is geweest dat zakelijke activeiten zijn gestaakt en zijn verplaatst. Helaas heeft dat ertoe geleid dat de aanvallen zijn verplaatst naar mijn privé.

Ik ben al jaren onderhevig aan laster en ernstige mishandeling door een verhuurder.

Hieronder volgt mijn aanklacht.

Laster, opzettelijke veroorzaking van letsel en mishandeling door verhuurder


Slachtoffer

Dhr. Hakvoort heeft bekendheid vanwege zijn zakelijke projecten, zoals een social media voor de stad Utrecht met 11.000 lezers (www.facebook.com/ihvutrecht) en een project voor schone lucht in steden, www.e-scooter.nl.

Dhr. Hakvoort is oprichter van een kritische blog over een medisch specialisme. De kritische blog, www.zielenknijper.nl, is in 2014 afgesloten en is door meer dan 1 miljoen mensen in Nederland bezocht. Ook is de blog regelmatig geciteerd in KamervragenA en bijvoorbeeld op NOS.nl of door bekendheden zoals Dr. Bram Bakker. De blog had een column van diverse professoren, onder meer een best-seller auteur, en had daardoor een degelijk karakter.

Dhr. Hakvoort is bekend vanwege de blog.

Dader

VERHUURDER is eigenaar van een pand aan het adres Springweg … te Utrecht en verhuurt aldaar een onzelfstandige kamer aan dhr. Hakvoort.

Overzicht
 1. Ongeluk onmogelijk
 2. Ontlopen verantwoordelijkheid
 3. Bagatelliseren gezondheidsschade
 4. Mishandeling
 5. Laster
 6. Woede en labiel gedrag
 7. Liegen
 8. Grove nalatigheid
 9. Overlast bij huisgenoten
 10. Opzet
 11. Conclusie
 12. Producties

Op 18 november 2019 veroorzaakt VERHUURDER levensbedreigende luchtvervuiling in de kamer van dhr. Hakvoort.

planten

Dhr. Hakvoort heeft te maken gekregen met een grote schade en met beschadiging van zijn gezondheid. Dhr. Hakvoort is enkele dagen behoorlijk ziek geweest en heeft vier maanden later nog steeds longklachten.

Het fijnstof niveau in de kamer van dhr. Hakvoort bereikte meerdere dagen een niveau tot hoger dan PM2.5 500 µg/m³. Dat niveau is levensbedreigend1 en veroorzaakt acuut gezondheidsschade. Het fijnstof was afkomstig van metaalbewerking, lassen en sloop wat uitermate schadelijk is.

De complete inboedel van dhr. Hakvoort werd in slechts enkele dagen tijd bedolven onder een dikke laag fijnstof waaruit de ernst van de luchtvervuiling is af te leiden. Op 22 november 2019 (4 dagen later) zijn foto’s gemaakt.B Op 26 november 2019 (8 dagen later) is dhr. Hakvoort uit zijn kamer verhuisd.

1 De maximumconcentratie waar mensen in de EU per etmaal aan mogen blootgesteld is PM2.5 25 μg/m³ met de intentie om die te verlagen naar 20 μg/m³ in 2020. https://www.luchtfonds.nl/algemeen/nrc-fijnstof-al-dodelijk-na-een-dag-en-er-is-geen-veilige-marge/

De feiten die hierna worden genoemd doen blijken dat VERHUURDER de luchtvervuiling met opzet heeft veroorzaakt.

 1. VERHUURDER heeft een motief gehad. Nadat dhr. Hakvoort uit zijn kamer is verjaagd start hij een grote verbouwing die volgens de meest recente schatting minimaal vier tot zes maanden zou hebben geduurd. (zie Motief)
 2. Er bestond geen afspraak voor het starten van een grote verbouwing. Dhr. Hakvoort wist niets van de plannen van VERHUURDER voordat hij uit de kamer was verhuisd. Het is aantoonbaar dat VERHUURDER heeft gelogen over het bestaan van een afspraak. (zie Mondelinge afspraak)
 3. VERHUURDER heeft nadat de schade was veroorzaakt geprobeerd om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, onder meer door het negeren van het herhaalde verzoek om verzekering in te schakelen. (zie Ontlopen verantwoordelijkheid)
 4. Als excuses voor laster gaf VERHUURDER in 2018 aan dat hij op 10 april 2016 te maken heeft gekregen met een grote politie inval en sluiting van zijn bedrijf voor een half jaar, wat volgens hem “geen enkele reden had”. Het betekent dat VERHUURDER in de hoedanigheid van zijn bedrijf veroordeeld is voor criminele feiten. (zie Laster)
  Ik heb ooit een flinke wietplantage op mijn bedrijf gehad in verhuurde eenheden en die is uiteraard opgerold door de politie. Ik heb mezelf verweten veel te goed van vertrouwen te zijn. Een paar jaar later, ik meen 10 april 2016, kreeg ik een inval van 20 man politie te verwerken, bestaande uit de brandweer, mensen van de milieudienst en mensen van de gemeente zelf en nog meer. Ze hadden geen enkele reden, behalve dat ik een automatisch werkend hek had geïnstalleerd. Verder had ik een bedrijfsleider, die op de meest idiote tijden: vaak om 4 uur ’s nachts, op zijn werkplek op kantoor ging zitten. Ik had echter pech: in een kleine kantoor unit vonden ze een zak met wietknoppen. De daders waren na 2 dagen weer vrij en mijn kantoorunit werd door de burgemeester voor ½ jaar gesloten. Ik moet er niet aan denken, dat Springweg ... zoiets overkomt..…
 5. VERHUURDER heeft dhr. Hakvoort maandenlang mishandeld, onder meer met:
  1. Laster: het doen van valse beschuldigingen van criminele praktijken waarbij het aantoonbaar is dat VERHUURDER wist dat het onwaar was waarvan hij dhr. Hakvoort beschuldigde. (zie Laster)
  2. Opzettelijk verzuimen om vervangende woonruimte aan te bieden terwijl VERHUURDER daarvoor binnen het pand de mogelijkheid heeft gehad en daarvan weet had voordat dhr. Hakvoort uit zijn kamer was verhuisd. (zie Mishandeling)
  3. Opzettelijk negeren van de schade die was veroorzaakt, alsmede het negeren van de herhaalde vraag van dhr. Hakvoort om verzekering in te schakelen. (zie Ontlopen verantwoordelijkheid)
  4. Het doen ontstaan van, en het opzettelijk in stand houden van een onveilige situatie voor de inboedel van dhr. Hakvoort. De inboedel was maanden lang voor iedereen direct toegankelijk en zichtbaar, onder meer voor tijdelijke Poolse bouwvakkers die vaak meerdere dagen zonder toezicht in het huis aanwezig waren.C (zie Onveilige situatie inboedel)

  5. In zijn e-mail van 11 januari 2020 wijst VERHUURDER het verzoek af om vervangende woonruimte aan te bieden en hij gebruikt daarvoor een leugen en onlogische argumenten.D (zie Mishandeling)

   Omdat VERHUURDER een leugen en onlogische argumenten gebruikt is het voor dhr. Hakvoort zeker dat VERHUURDER hem probeert te schaden. Het is daarbij van belang om te letten op de combinatie van het weigeren van het aanbieden van vervangende woonruimte, het plotselinge terugkomen op de afspraak om de onveilige situatie voor de inboedel te verhelpen, en het feit dat het dan bijna twee maanden later is.

  6. Bij herhaling niet nakomen van duidelijke afspraken, onder meer:
   1. Het stofdicht maken van een tijdelijke opslagruimte voor de inboedel van dhr. Hakvoort.
   2. Het wegbrengen van beschadigde planten waarvan dhr. Hakvoort had aangegeven dat hij er een een speciale binding mee had.2
   3. Het afsluiten van de toegang tot de inboedel van dhr. Hakvoort ten behoeve van het verhelpen van een onveilige situatie.
  7. Op woensdag 15 januari 2020 - twee maanden later - vindt dhr. Hakvoort zijn inboedel her en der verspreid terug in een actieve bouwput. Zijn planten staan dan al twee maanden in een donkere hoek achter een kast en zijn afgestorven.E
  8. Bij herhaling liegen, soms in de wetenschap zijnde dat dhr. Hakvoort daaruit kan afleiden dat VERHUURDER hem probeert te schaden. (zie Liegen)
  9. Nadat dhr. Hakvoort kenbaar had gemaakt dat hij gezondheidsschade had (dagen behoorlijk ziek en longklachten), reageert VERHUURDER met bagatellisering van de gezondheidsschade. De wijze van communiceren van VERHUURDER toont een bruutheid dat niet logisch is. (zie Bagatelliseren)

  Het is aantoonbaar dat VERHUURDER kwade bedoelingen heeft gehad jegens dhr. Hakvoort.

 6. Het is technisch gezien bijna onmogelijk dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de kamer terecht heeft kunnen komen. Er was een professionele luchtreiniger3 in de kamer die lucht aanzoog vanaf buiten. Er was daardoor sprake van overdruk in de kamer. (zie Ongeluk onmogelijk)
2 De planten betroffen speciale planten bedoeld voor luchtzuivering. De planten zijn aangeschaft op basis van NASA Clean Air Study.
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Clean_Air_Study
De planten betroffen o.a. Sansevieria trifasciata 'Laurentii', Spathiphyllum 'Mauna Loa' en Gerbera jamesonii.
3 Venta LPH60 met luchtkwaliteitsmeter

Ongeluk onmogelijk

Het is technisch gezien bijna onmogelijk dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de kamer terecht heeft kunnen komen. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid luchtvervuiling wat zichtbaar is aan de dikke laag fijnstof op de inboedel.B

Als de luchtvervuiling door een ongeluk zou zijn veroorzaakt dan zou er geen reden hebben bestaan dat VERHUURDER heeft geprobeerd om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Het moet worden aangenomen dat VERHUURDER een motief heeft gehad om geen verzekering in te schakelen. Ofwel was er sprake van opzet, ofwel was er sprake van een andere reden dat het daglicht niet kon verdragen. Hoe dan ook, VERHUURDER is aantoonbaar niet oprecht geweest.

VERHUURDER heeft verzuimd in zijn verantwoordelijkheid door niet te reageren op de schade, ondanks het herhaalde verzoek van dhr. Hakvoort om verzekering in te schakelen. De wijze waarop hij dat heeft gedaan toont duidelijk aan dat hij iets te verbergen heeft gehad. (zie Ontlopen verantwoordelijkheid)

Opzet

Dhr. Hakvoort heeft op 29 november 2019 via e-mail kenbaar gemaakt bij VERHUURDER dat hij het vermoeden heeft gekregen dat er sprake is geweest van opzet.H

“de zwartmaak praktijk in aanloop naar de vernieling van mijn inboedel is een aanwijzing dat er mogelijk sprake is geweest van opzet.”

“De wijze waarop u zich in stilzwijgen hult kan een aanwijzing zijn dat er opzet in het spel is geweest en dat u niet naar eerlijkheid kunt reageren.”

Bewijs dat er daadwerkelijk sprake is geweest van opzet is het feit dat dhr. Hakvoort een professionele luchtreiniger3 in zijn kamer had die lucht aanzoog vanaf buiten. Er was daardoor sprake van overdruk in de kamer. De deur van de kamer sloot goed af en de ramen waren gesloten. Dhr. Hakvoort heeft gecontroleerd of, en uitgesloten dat, de luchtreiniger vuile lucht aanzoog vanaf buiten of dat de filters niet goed zouden werken. Er was geen tocht de kamer in. Het is daarom onmogelijk dat PM2.5 +500 µg/m³ fijnstof in de kamer terecht heeft kunnen komen als dat niet met opzet de kamer is ingebracht.

3 Venta LPH60 met luchtkwaliteitsmeter

Ontlopen van verantwoordelijkheid

VERHUURDER heeft verzuimd om te reageren op de schade en hij negeerde 45 dagen lang de nadrukkelijke en tientallen keren herhaalde vraag van dhr. Hakvoort om te reageren.

Pas op 2 januari 2020 - 45 dagen later - reageert hij op de aansprakelijkstelling van 9 december 2019 en beweert dat hij geen idee heeft waar dhr. Hakvoort het over heeft wanneer hij spreekt over een “ongeluk”.F

Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

Het is eenvoudigweg onmogelijk dat VERHUURDER dat toen kon beweren.

 1. Dhr. Hakvoort heeft op vrijdag 22 november 2019 in een SMS gecommuniceerd dat de schade aan zijn inboedel “aanzienlijk” was.

  15:20: “Ik was vandaag bezig met schoonmaken, de stofschade is helaas aanzienlijk. Vandaag en morgen is toegang mogelijk, de kamer zou over 15 min beschikbaar kunnen zijn.
 2. Dhr. Hakvoort heeft op donderdag 28 november 2019 een e-mail verzonden met als onderwerp “Stofschade” waarin hij spreekt van een ongeluk.G
 3. Dhr. Hakvoort heeft in minstens twintig e-mails gesproken van de schade die VERHUURDER had veroorzaakt.
 4. Op vrijdag 29 november 2019 dringt dhr. Hakvoort aan op een reactie ten aanzien van zijn schade.H
  Nadat de kamer leeg was start u de verbouwing en laat werkelijk niets meer van u weten. U hangt een zeil half op (afspraak niet nagekomen), legt de stroomkabel provisorisch aan in de trappengang met struikelgevaar voor de bewoners en u communiceert verder niets.

  Mijn schade betreft mogelijk meer dan 15,000 euro. Veel van de inboedel is zwaar vervuild met steenstof en giftige metalen. En dan is er nog het effect op de gezondheid.
 5. Op 30 november 2019 communiceert dhr. Hakvoort in een e-mail dat hij is gaan twijfelen over de bedoelingen van VERHUURDER.K

  Ik hoop dat u begrijpt dat het uitblijven van een reactie en uw schuwe houding in het persoonlijke gesprek t.a.v. de schade, en het min of meer negeren van de suggestie van verzekering, een bepaalde indruk wekte. Ik heb meer dan 10 dagen gewacht voordat ik e.a. in twijfel heb getrokken t.a.v. uw bedoelingen.
 6. Op 1 december 2019 communiceert dhr. Hakvoort nogmaals in een e-mail dat “zijn complete inboedel is vernield”.I
 7. Op 2 december 2019 reageert dhr. Hakvoort op de valse insinuatie van VERHUURDER dat dhr. Hakvoort een allergie zou hebben en dat hij daarom beter ergens anders kon gaan wonen. (zie Bagatelliseren)

  Ik heb u gemeld dat ik mij dagen ziek heb gevoeld en weken later nog steeds last heb van mijn longen. Ik ondervind hinder met sporten. Ik roeide 1:40 en nu 2:10 uit voorzorg.

  Van een alergie is geen sprake. Ik heb ook niet geklaagd voordat de inboedel in mijn kamer vervuild raakte na dagen lang +500 µg/m³ PM 2.5 vuilstof niveau in mijn kamer.

  +150 µg/m³ = very unhealthy.
  +250 µg/m³ = hazardous.

  De luchtvervuiling was dagen lang boven 500 µg/m³.

  fijnstof tabel

  Hoe heeft het stof in mijn kamer terecht kunnen komen?
 8. Op 9 december 2019 schrijft dhr. Hakvoort in zijn aansprakelijkstelling:AK

  Ik heb nog steeds gezondheidsschade door het ongeluk. Ik ondervind daadwerkelijk hinder bij het sporten.

  Mijn inboedel is vernield. De giftige stoffen hebben de meeste inboedel zwaar vervuild. Het ging ook om zware metalen. Ik had de smaak daarvan nog weken in mijn mond. Het is eenvoudigweg niet veilig om de inboedel te behouden. Het meeste zal uit voorzorg moeten worden vervangen. Het was bij u bekend dat ik extra zorg had voor mijn gezondheid, eenvoudigweg t.b.v. mentale prestaties.
 9. Op 14 december 2019 verstuurt dhr. Hakvoort een e-mail naar VERHUURDER en zijn huisgenoten en vraagt waarom VERHUURDER de schade negeert.

  Wederom negeert u in uw email mijn verzoek tot een voorstel m.b.t. de schade. Ik heb u telkens zeer duidelijk gevraagd om een antwoord te geven m.b.t. mijn schade.

  Dhr. Hakvoort sluit zijn e-mail af met de volgende vraag:

  Bij deze verzoek ik u nogmaals om een voorstel te doen m.b.t. de schade die bij mij (kamer 5) is veroorzaakt.
 10. Op 30 december 2019 verstuurt dhr. Hakvoort een e-mail naar VERHUURDER waarin hij aankondigt dat er aangifte is gedaan bij de politie vanwege levensbedreigende situaties in het huis.AM (zie Grove nalatigheid)

  Het is inmiddels weer enkele weken later en u heeft nog steeds mijn vraag m.b.t. de schade niet beantwoord, ondanks meerdere keren de belofte dat u dat zou doen. Ook mijn inboedel staat nog steeds onveilig en de planten zijn niet weggebracht.

Dat er sprake is van opzettelijk negeren blijkt uit het feit dat VERHUURDER na de aansprakelijkstelling op 9 december 2019AK meerdere e-mails van dhr. Hakvoort zal beantwoorden terwijl hij daarbij telkens de nadrukkelijke vraag van dhr. Hakvoort om te reageren ten aanzien van de schade zal negeren.

Op 16 december 2019 belooft VERHUURDER om later te zullen reageren op de vraag van dhr. Hakvoort.AL

Beste JanJaap, het antwoord op al jouw mails gaat nog komen. Ik heb erg weinig tijd op dit moment. Moet zelfs mijn kerstboom ook nog opzetten.

Op 16 december 2019 schrijft dhr. Hakvoort aan VERHUURDER met zijn huisgenoten als CC dat hij het niet acceptabel vindt dat VERHUURDER hem laat wachten:AL

Ik vind het vreemd dat uw kerstboom een hogere prioriteit heeft dan de schade die is veroorzaakt, en het feit dat ik 2+ maanden geen kamer heb, en ben opgezadeld met hoge onvoorziene kosten.

U laat mij al een maand wachten. Eigenlijk is uw excuus niet te accepteren.

Er volgt geen reactie meer. Pas op 2 januari 2020 zal VERHUURDER reageren op de aansprakelijkstelling van 9 december 2019 en beweert dan dat hij geen idee heeft waar dhr. Hakvoort het over heeft wanneer hij spreekt over een “ongeluk”.F

Opzettelijk negeren

Vastgesteld is dat VERHUURDER met opzet de melding van schade heeft genegeerd.

VERHUURDER heeft doordat hij de schade heeft genegeerd aangetoond dat hij niet oprecht was. Indien VERHUURDER oprecht geloofde dat er geen schade was dan had hij dat direct kenbaar moeten maken en niet pas na 45 dagen.

Bagatelliseren van gezondheidsschade

Dhr. Hakvoort werd gedwongen om zijn kamer met spoed te verlaten vanwege de ernstige bedreiging van zijn gezondheid. Op 22 november 2019, 4 dagen na het ontstaan van de luchtvervuiling, start hij een zoektocht op kamer verhuur websites.AIAJ

Dhr. Hakvoort heeft duidelijk gecommuniceerd naar VERHUURDER dat hij dagen ziek was geweest en dat hij longklachten had door toedoen van de luchtvervuiling.

Op 30 november 2019 (12 dagen later) schrijft dhr. Hakvoort het volgende in een e-mailK:

Het feit is dat verblijven in de kamer levensgevaarlijk was geworden. Ik moest gewoonweg de kamer verlaten. Ik heb een luchtfilter dat de luchtkwaliteit weergeeft. Op momenten was het +500 ug/m³ PM 2.5. Het meetapparaat is accuraat.

De fijnstof vervuiling van de lucht in mijn kamer heeft een forse gezondheidsschade veroorzaakt. Ik heb werkelijk last van mijn longen terwijl het al 2 weken geleden is gebeurd.

VERHUURDER reageert op 1 december 2019 en bagatelliseert de gezondheidsschade:L

Je begrijpt misschien, dat mensen in de bouw constant in dergelijke vervuilde lucht lopen. Bij sloopwerkzaamheden dragen ze mondkapjes, maar bij stukwerkzaamheden doen ze dat niet. Dat schijnt nooit een probleem voor de gezondheid te zijn.

Dhr. Hakvoort reageert op 1 december 2019 met het volgende:M

Ik heb u bericht dat ik mij dagen ziek heb gevoeld en dat ik na twee weken nog steeds last heb van mijn longen. Er lijkt geen reden te bestaan om aan de correctheid van deze melding te kunnen twijfelen.

Ik ben geen bouwvakker. Het is geenszins redelijk om aan te nemen dat ik vervuilde lucht moet accepteren. Het gaat daarbij om een niveau "Hazardous" (+500 ug/m³). Dat is zeer ernstig. Dat dit werkelijk het geval is geweest, is zichtbaar op de planten. De bladeren bevatten een dikke laag puinstof. Hoe is dat in mijn kamer terecht gekomen?

In een volgende reactie van VERHUURDER op 1 december 2019 verdedigt hij zijn bagatellisering door te insinueren dat dhr. Hakvoort een allergie heeft en suggereert dat dhr. Hakvoort ergens anders gaat wonen.N

Ik besef nu steeds meer, dat jij erg allergisch bent voor stof, vandaar dat jij die ventilatie apparaten in je kamer hebt staan. Nu je zelf al aangeeft, dat er al lange tijd verbouwd wordt en er dus veel stof in de lucht zit, en je klaagt hierover, je hebt zelfs het stofgehalte gemeten, begrijp ik niet dat jij er blijft wonen.

Voor het begrijpen van de context waarin de bagatellisering is gedaan is het belangrijk om de volgende feiten in beschouwing te nemen:

 1. Het is onlogisch en onredelijk om te insinueren dat dhr. Hakvoort zou klagen vanwege een allergie terwijl hij aan VERHUURDER duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij last had van longklachten, en dat de luchtvervuiling waarvan hij melding had gemaakt een levensbedreigend niveau had bereikt.
 2. VERHUURDER wist dat dhr. Hakvoort begaan was met schone lucht. Naar aanleiding van een valse beschuldiging in 2018 (zie Laster) waarvoor VERHUURDER zich toenmalig heeft verontschuldigd, heeft dhr. Hakvoort aan hem kenbaar gemaakt dat hij bezig was met een project voor schone lucht in steden, www.e-scooter.nl.

  Er moet rekening worden gehouden met de bekendheid van dhr. Hakvoort en met dat van zijn project voor schone lucht.

 3. VERHUURDER heeft de fitnessapparatuur in de kamer van dhr. Hakvoort gezien en hij wist daardoor dat dhr. Hakvoort bezig was met sport. Ook heeft hij o.a. een fiets-bureau gezien waaruit ook kon worden opgemaakt dat dhr. Hakvoort in het bijzonder aandacht had voor zijn gezondheid.

De communicatie van VERHUURDER toont een bruutheid dat niet logisch is. Er is door dhr. Hakvoort duidelijk uit af te leiden dat VERHUURDER hem probeert te schaden.

Onveilige situatie inboedel

Dhr. Hakvoort had in 2018 naar aanleiding van laster (zie Laster) duidelijk kenbaar gemaakt bij VERHUURDER dat hij was gesteld op zijn privacy.

De inboedel van dhr. Hakvoort was maanden lang voor iedereen direct toegankelijk en zichtbaar, onder meer voor tijdelijke Poolse bouwvakkers die vaak meerdere dagen zonder toezicht in het huis aanwezig waren.C

VERHUURDER had meerdere keren duidelijk afgesproken om de tijdelijke ruimte af te sluiten en zal zijn afspraak uiteindelijk niet nakomen.

Op woensdag 11 december 2019 schrijft VERHUURDER in een e-mail dat hij zal proberen om een deurtje te plaatsen.AN

Ik ben morgen op Springweg ... Ik zal eens kijken wat de mogelijkheden zijn.

Op zaterdag 14 december 2019 schrijft VERHUURDER in een e-mail dat hij het was vergeten en dat hij het “misschien maandag” zal doen.AN

Gisteren ben ik er helaas niet aan toegekomen. Misschien maandag.

Dhr. Hakvoort treft VERHUURDER op 14 januari 2020 aan op de trap. VERHUURDER is dan druk bezig met zijn verbouwing en reageert niet op dhr. Hakvoort. Dhr. Hakvoort stelt vast "U heeft blijkbaar enkel aandacht voor uw eigen zaken" en verstuurt na afloop het volgende in een e-mail:

U werkt aan uw eigen verbouwing maar u regelt bijvoorbeeld niet dat de tijdelijke ruimte waarin mijn inboedel is opgeslagen, wordt afgesloten. Dat is vreemd. U had meerdere keren beloofd om dat te doen. U doet dat blijkbaar met opzet. (de inboedel staat nu vrij toegankelijk voor iedereen, o.a. Poolse bouwvakkers).

VERHUURDER zal de onveilige situatie niet verhelpen.

Vastgesteld is dat VERHUURDER de onveilige situatie voor de inboedel met opzet in stand heeft gehouden. Daaruit kan worden afgeleid dat VERHUURDER de intentie had om dhr. Hakvoort te schaden.

Mishandeling

VERHUURDER heeft opzettelijk verzuimd om vervangende woonruimte aan te bieden terwijl daarvoor in het pand mogelijkheden hebben bestaan.

Kamer X werd twee weken nadat dhr. Hakvoort uit zijn kamer was verjaagd, na een bezichtigingsronde, verhuurd. Dat feit werd kenbaar gemaakt door de huurder van kamer Y, een student bestuursrecht, die suggereerde dat dhr. Hakvoort recht zou hebben gehad op de kamer ten behoeve van vervangende woonruimte.

VERHUURDER wist voordat hij kamer X verhuurde dat het dhr. Hakvoort niet was gelukt om vervangende woonruimte te vinden, en dat dhr. Hakvoort door gebrek aan woonruimte in problemen verkeerde.

VERHUURDER deed op vrijdag 22 november 2019 het voorstel aan dhr. Hakvoort om naar een tijdelijke ruimte van 5m² achter het toilet te verhuizen.C Dhr. Hakvoort start vervolgens een zoektocht op kamer verhuur websites.AIAJ.

Het overnachten in de tijdelijke ruimte bleek zeer ongezond. Op 28 november 2019 schrijft dhr. Hakvoort het volgende in een e-mail aan VERHUURDER:G

Het is mij helaas nog niet gelukt om een alternatieve slaapplek te vinden. Overnachten in de ruimte is niet gezond gebleken. Er is tocht en het stof van de verbouwing waait de ruimte in. U had afgesproken om de ruimte stofdicht te maken.

Op 29 november 2019 stelt dhr. Hakvoort in een e-mail de volgende vraag:H

- bent u voornemens om mij zonder vervangende woonruimte achter te laten? Wat is de reden dat u daaromtrent niet meer heeft gecommuniceerd en niet eens heeft gevraagd of ik een woonruimte had gevonden?

Dhr. Hakvoort heeft in enkele maanden tijd nadat hij uit zijn kamer is verdreven meerdere keren nadrukkelijk aan VERHUURDER gevraagd om vervangende woonruimte aan te bieden.

Afwijzen verantwoordelijkheid

Op 11 januari 2020 - bijna twee maanden later - reageert VERHUURDER per e-mail en communiceert dat hij de verantwoordelijkheid voor het regelen van vervangende woonruimte afwijst.D

Zoals ik reeds eerde aangaf, kan ik geen verantwoordelijkheid nemen voor de situatie, waarin jij bent komen te verkeren. Je hebt zelf aangegeven, dat je een mogelijkheid had om tijdelijk te kunnen verhuizen, want jou zou sowieso enkele maanden de kamer minder gaan gebruiken.

Het argument van VERHUURDER om de verantwoordelijkheid voor vervangende woonruimte af te wijzen is niet logisch correct en bevat een leugen wat betekent dat VERHUURDER de intentie heeft gehad om dhr. Hakvoort te schaden.

Voor het begrijpen van de context is het belangrijk om de volgende feiten in beschouwing te nemen:

 1. Op 10 januari 2020 – bijna twee maanden later - had dhr. Hakvoort zijn kamer in een totaal gesloopte staat aangetroffen. Daaruit kon hij opmaken dat er nog geen voortgang was en dat de kamer nog minstens twee maanden langer onbeschikbaar zou blijven.O
 2. VERHUURDER communiceert in zijn e-mail op 11 januari 2020 dat hij een insect heeft ontdekt in het hout en dat de kamer mogelijk langere tijd onbeschikbaar zou blijven vanwege het gezondheidsrisico door insectenbestrijding.D
 3. VERHUURDER beweert in zijn e-mail van 11 januari 2020 dat er een mondelinge afspraak bestaat tussen hem en dhr. Hakvoort waarin is afgesproken dat dhr. Hakvoort zijn kamer “enkele maanden minder zou gebruiken”.D

  VERHUURDER liegt over het bestaan van een mondelinge afspraak. (zie Mondelinge afspraak)

  Het is op dat moment bijna twee maanden later en VERHUURDER communiceert dat de kamer nog maanden, en mogelijk veel langere tijd vanwege insectenbestrijding, onbeschikbaar zal blijven.

  Daarbij zou van “minder gebruik” geen sprake kunnen zijn omdat de kamer in het geheel onbruikbaar was, met onder meer uitstekende spijkers en gevaarlijke gaten in de vloer, en geen elektriciteit of water.

  Het argument om het verzoek voor vervangende woonruimte af te wijzen is niet logisch correct en bevat een leugen. Dat betekent dat VERHUURDER de intentie moet hebben gehad om dhr. Hakvoort te schaden.

Vastgesteld is dat VERHUURDER met opzet heeft verzuimd om dhr. Hakvoort vervangende woonruimte aan te bieden. Zelfs na twee maanden wijst hij de verantwoordelijkheid daartoe af en gebruikt onlogische argumenten en een leugen.

VERHUURDER heeft kamer X met opzet niet aangeboden terwijl er sprake was van een situatie waarbij de gezondheid van dhr. Hakvoort in het geding was. Dat betekent dat VERHUURDER de intentie heeft gehad om dhr. Hakvoort te schaden.

Laster

Op zondag 9 februari 2020 om 11:38 verstuurt VERHUURDER een e-mail met als onderwerp “schijn van een wietplantage” waarin hij dhr. Hakvoort voor de tweede keer verdenkt van het bezigen van criminele praktijken op zijn kamer.P

De geschiedenis laat het niet toe dat VERHUURDER die verdenking kon uiten.

Eerdere verdenking in 2018

Op vrijdag 23 november 2018 heeft VERHUURDER dezelfde verdenking van criminele praktijken geuit en heeft daarbij gedreigd met inschakeling van politie.Q

Nadat dhr. Hakvoort zijn huisgenoten informeerde over de absurde verdenking verontschuldigde VERHUURDER zich en gaf als motief dat hij in het verleden te maken had gekregen met een grote politie inval en sluiting van zijn bedrijf voor een half jaar, vanwege een wietplantage op zijn bedrijf.

Ik heb ooit een flinke wietplantage op mijn bedrijf gehad in verhuurde eenheden en die is uiteraard opgerold door de politie. Ik heb mezelf verweten veel te goed van vertrouwen te zijn. Een paar jaar later, ik meen 10 april 2016, kreeg ik een inval van 20 man politie te verwerken, bestaande uit de brandweer, mensen van de milieudienst en mensen van de gemeente zelf en nog meer. Ze hadden geen enkele reden, behalve dat ik een automatisch werkend hek had geïnstalleerd. Verder had ik een bedrijfsleider, die op de meest idiote tijden: vaak om 4 uur ’s nachts, op zijn werkplek op kantoor ging zitten. Ik had echter pech: in een kleine kantoor unit vonden ze een zak met wietknoppen. De daders waren na 2 dagen weer vrij en mijn kantoorunit werd door de burgemeester voor ½ jaar gesloten. Ik moet er niet aan denken, dat Springweg ... zoiets overkomt..…

Het was een zwak excuses voor een ernstige verdenking en dhr. Hakvoort heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat hij de verdenking heeft ervaren als zwartmaken (laster). Hij schrijft in zijn e-mail aan VERHUURDER op 25 november 2018 het volgende:Q

De verdenking van criminele praktijken echter wekt bij mij logischerwijs zorgen. In essentie is het een vorm van zwartmaken. Wat moeten de mede-bewoners denken als u dat zomaar officieel maakt? Er was geen logische grond voor. Een 'luchtrooster zien vanaf de straat' is geen sterke aanwijzing voor een wiet plantage.

Dhr. Hakvoort heeft het excuses van VERHUURDER in 2018 geaccepteerd hoewel er twijfel bestond over zijn motief om hem te verdenken.

 1. VERHUURDER wist dat dhr. Hakvoort zich bezig hield met eerlijke projecten en dat hij een zeer net en betrouwbaar persoon is.
 2. Dhr. Hakvoort heeft VERHUURDER meerdere keren geholpen. Als voorbeeld heeft hij toen de buren (winkeliers) klaagden over vuilnis dat tijdens vakantieperioden voor de deur lag in de zomer, waaraan hij zelf niet had bijgedragen, voor 70 euro iemand laten komen om het weg te halen.R Ook moedigde hij zijn medehuurders aan om VERHUURDER te steunen toen hij in een rechtszaak verwikkeld was met de Gemeente Utrecht.S
 3. Dhr. Hakvoort is niet-roker en had dat voor aanvang van de huur aan VERHUURDER kenbaar gemaakt.
 4. Een verdenking van het plegen van criminele praktijken met betrekking tot roken / het veroorzaken van luchtvervuiling is niet logisch vanwege de bekendheid van dhr. Hakvoort.
 5. Het pand waarin dhr. Hakvoort een kamer huurt heeft 14 bewoners. Er bestond goed contact tussen de bewoners met onder meer een WhatsApp groep. Indien er vanuit de huisgenoten een verdenking zou hebben bestaan dat dhr. Hakvoort criminele praktijken zou bezigen of zou hebben gebezigd, dan zou dat besproken zijn, wat niet het geval is.

  Als VERHUURDER overleg zou hebben gepleegd met de huisgenoten van dhr. Hakvoort dan zou de verdenking onmogelijk zijn geweest. Het betekent dat VERHUURDER moet hebben geweten dat het onwaar was waarvan hij dhr. Hakvoort verdacht.

Er heeft geen aanleiding bestaan voor de ernstige verdenking.

Bekentenis over het motief voor laster

Op zondag 12 januari 2020 om 11:07 bekent VERHUURDER per e-mail dat de verdenking van criminele praktijken in 2018 niet van hemzelf afkomstig was, maar van de Gemeente Utrecht.T

Je weet, dat ik je ooit verdacht van het hebben van een wietplantage op je kamer, hetgeen niet eens van mij zelf kwam, doch van mensen van de gemeente.

De bekentenis van VERHUURDER betekent dat hij eerder had gelogen over zijn motief.

Dhr. Hakvoort reageert dat hij alsnog vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ernstige verdenking bij VERHUURDER heeft gelegen:

Wat betreft de verdenking van wietkweken op de kamer vanuit de gemeente, dat is onzinnig. Er was voor u geen enkele reden om een dergelijke verdenking serieus te nemen, dus de verantwoordelijkheid om een dergelijke beschuldiging te doen ligt ook zeker bij u.

Indien VERHUURDER liegt dat de verdenking van de Gemeente Utrecht afkomstig was dan zou het misdrijf extra ernstig zijn omdat hij dan op basis van oneigenlijke grond kracht heeft bijgezet voor een zeer ernstige verdenking.

VERHUURDER beweert in zijn bekentenis dat hijzelf dhr. Hakvoort niet zou hebben verdacht, hetgeen niet overeenstemt met het motief dat hij op 25 november 2018 heeft gecommuniceerd.

VERHUURDER is met zijn nieuwe verdenking op 9 februari 2020 de grens van redelijkheid ver overschreden.

Woede en labiel gedrag

Op woensdag 15 januari 2020 ziet dhr. Hakvoort zich genoodzaakt om zijn kamer terug in gebruik te nemen. Dat besluit werd mede genomen vanwege het feit dat zijn inboedel maanden lang onveilig stond en VERHUURDER de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van vervangende woonruimte – op basis van een leugen – had afgewezen.

Dhr. Hakvoort heeft de terug ingebruikname op 14 januari 2020 per e-mail aangekondigd.U

VERHUURDER ontsteekt in woede en probeert in de ochtend van 15 januari 2020, zonder te praten, schuin naar de grond kijkend met daarbij met minachtende toon luid roepende de voornaam van dhr. Hakvoort, een steiger de kamer in te rijden.

Dhr. Hakvoort heeft VERHUURDER bij zijn arm beetgepakt en rustig de deur uit begeleid. De steiger stond tegen de rug van VERHUURDER en dhr. Hakvoort heeft de deur vervolgens gesloten.

VERHUURDER beweert dat hij is gevallen. Dat is geenszins het geval geweest. Doordat de steiger tegen de rug van hem stond, kon hij niet zijn gevallen.

Meerdere huisgenoten van dhr. Hakvoort hebben het voorval auditief waargenomen en reageerden nadien per email om steun te betuigen.

VERHUURDER verzendt dezelfde dag een woedende e-mail met als onderwerp “je inbreken in kamer 5” waarin hij dhr. Hakvoort beschuldigt van inbreken in zijn kamer, waarvoor hij een huurcontract heeft.V

VERHUURDER kondigt in zijn e-mail een juridische procedure aan om dhr. Hakvoort uit het huis te zetten.

Ik ga geen enkel gesprek met je aan. Ik ben je spuugzat. Er volgt een procedure om je uit het huis te zetten.

Hoogachtend [VERHUURDER]

VERHUURDER glijdt vanaf dat moment steeds verder af naar labiel gedrag. Hij ondertekent zijn e-mails willekeurig met “Hoogachtend” of met “Met vriendelijke groet” en hij spelt de naam van dhr. Hakvoort verkeerd ("Geachte heer Hakfoort") terwijl hij voorheen "Beste Jan Jaap" gebruikte.

VERHUURDER wekt bij dhr. Hakvoort de indruk dat hij een lolletje trapt met hem.

Op 15 januari 2020 uit VERHUURDER de bedreiging dat dhr. Hakvoort met “ambtenaren geweld” uit de kamer zal worden gezet.W

VERHUURDER had contact met de bestuurder van Handhaving Utrecht, een politiedienst, die zoals later zou blijken, althans volgens VERHUURDER, mediatie zou gaan voeren, hetgeen onzinnig zou zijn. Bij navraag bij de betreffende persoon blijkt dat er geen sprake is van dwangmatige uithuiszetting.X

Wij gaan niemand van de huurders op verzoek van de eigenaar uitzetten.

Op 23 januari 2020 start dhr. Hakvoort een procedure bij de Huurcommissie vanwege een gedraging van de verhuurder (art. 4.5 UHW).Y

Op 1 februari 2020 zoekt VERHUURDER toenadering en communiceert dat hij “nooit enig probleem met [dhr. Hakvoort] heeft gehad” en dat hij "een goede huurder was". Ook gaf hij aan dat dhr. Hakvoort de kamer kon blijven huren.Z

Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op ... te Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad.

Dhr. Hakvoort reageert per e-mail dat voordat een herstel van de relatie mogelijk is, dat VERHUURDER de schade die hij heeft veroorzaakt zal moeten hebben vergoed.

Op 9 februari 2020 zal VERHUURDER dhr. Hakvoort opnieuw verdenken van het houden van een wietkwekerij op zijn kamer. (zie Laster) VERHUURDER is met zijn nieuwe verdenking de grens van redelijkheid ver overschreden.

Liegen

VERHUURDER zal meerdere leugens verkondigen, soms met de intentie dhr. Hakvoort te schaden.

 1. VERHUURDER heeft op 12 januari 2020 bekent te hebben gelogen over het motief voor laster in 2018. (zie Laster)
 2. VERHUURDER liegt over het bestaan van een mondelinge afspraak met dhr. Hakvoort. (zie Mondelinge afspraak)

  VERHUURDER beweert dat zou zijn afgesproken dat dhr. Hakvoort zijn kamer voor de duur van een grote verbouwing, voor meerdere maanden, zou verlaten en dat dhr. Hakvoort als vergoeding geen huur zou betalen.

  Dat van de afspraak geen sprake is geweest volgt uit het feit dat dhr. Hakvoort de huur voor de maand december reeds had voldaan en dat VERHUURDER pas op 1 december 2019 reageert op een e-mail van 26 november 2019 waarin dhr. Hakvoort vraagt om een voorstel te doen met betrekking tot de verhuiskosten en de huur.

  Dhr. Hakvoort schrijft het volgende in zijn e-mail op 26 november 2019:BA

  Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik uw voorstel.

  VERHUURDER zal pas op 1 december 2019 reageren op deze e-mail, dat terwijl VERHUURDER dan al (sinds 27 november 2019) druk aan het werk is in de kamer van dhr. Hakvoort.

  Vastgesteld is dat er geen afspraak heeft bestaan voordat dhr. Hakvoort uit zijn kamer was verhuisd, en dus dat de bewering van VERHUURDER een leugen is.

 3. VERHUURDER gebruikt op 1 december 2019 de aantoonbaar valse veronderstelling dat de schade die dhr. Hakvoort in zijn e-mail van 26 november 2019 noemt door hemzelf veroorzaakt zou zijn tijdens de verhuizing van zijn inboedel.AB

  Dat er sprake was van schade door toedoen van de luchtvervuiling is zeer duidelijk gecommuniceerd, zowel mondeling, per SMS en per e-mail.

  1. Dhr. Hakvoort heeft op vrijdag 22 november 2019 in een SMS gecommuniceerd dat de schade aan zijn inboedel “aanzienlijk” is.

   15:20: “Ik was vandaag bezig met schoonmaken, de stofschade is helaas aanzienlijk. Vandaag en morgen is toegang mogelijk, de kamer zou over 15 min beschikbaar kunnen zijn.
  2. Later op de dag op 22 november 2019 volgt een persoonlijk gesprek waarin dhr. Hakvoort voorstelde om verzekering in te schakelen en waarin hij aan VERHUURDER vroeg of hij het al vaker had meegemaakt en of hij wist hoe een en ander correct zou verlopen. (zie Communicatie geschiedenis)
  3. Op donderdag 28 november 2019 verzendt dhr. Hakvoort een e-mail met als onderwerp “Stofschade” waarin hij spreekt van een ongeluk door toedoen van de luchtvervuiling. Ook meldt hij dat hij gezondheidsschade heeft.G

   Bij deze verstuur ik u een email m.b.t. het stofongeluk van omstreeks 18-20 november j.l.

   In slechts enkele dagen tijd is mijn gezondheid schade toegebracht en krijg ik te maken met diverse ongeplande uitgaven zoals kantoorhuur. Uit uw reactie is gebleken dat u niet vanuit uzelf de schade wil vergoeden. Toen ik verzekering ter sprake bracht, liet u dat min of meer in het ongewisse.
  4. In een reactie op de e-mail van VERHUURDER van 1 december 2019 schrijft dhr. Hakvoort dat “zijn complete inboedel is vernield”.I

   Ik heb nog twee weken na het stof-incident last van mijn longen. Mijn werk en sport prestaties zijn ernstig beschadigd. Het is eigenlijk afschuwelijk wat er is gebeurd en vanuit u is er nagenoeg geen aandacht geweest voor mijn welzijn.

   Ik heb u gemeld dat ik mij dagen ziek heb gevoeld.

   M.b.t. de schade. Mijn complete inboedel is eigenlijk vernield. Ik zal niet meer goed kunnen slapen op het bed dat is vervuild met giftige metalen.

  Vastgesteld is dat het onmogelijk is dat VERHUURDER op 1 december 2019 in de veronderstelling kon zijn dat de schade waarover dhr. Hakvoort had gesproken door dhr. Hakvoort zelf veroorzaakt zou zijn tijdens een verhuizing van zijn inboedel.

  VERHUURDER heeft met opzet een valse veronderstelling gebruikt.

 4. VERHUURDER beweert in zijn e-mail van 2 januari 2020 dat hij de opslagruimte niet als vervangende woonruimte heeft aangeboden omdat overnachten in de ruimte onverantwoord zou zijn, en dat dhr. Hakvoort zou hebben gecommuniceerd dat hij zijn inboedel zou meenemen naar zijn kantoor.F

  Dat die bewering een leugen is volgt uit het feit dat VERHUURDER in zijn voorstel op 24 november 2019 schrijft:

  Dan zou je theoretisch beneden - ik bedoel dus op de huidige granitovloer in die ruimte - je bed kunnen neerzetten. Je woont dan wel erg primitief, want de oppervlakte is ongeveer 5 m2, maar het zou te doen zijn, maar dat is aan jou.

  Dhr. Hakvoort bevestigt vervolgens het aanbod en schrijft het volgende:

  Het is eventueel een optie. Ik zal dan weer van een kantoor gebruik gaan maken en enkel gebruik maken van de ruimte om te overnachten.

  Op 28 november 2019 schrijft dhr. Hakvoort in een e-mail aan VERHUURDER:G

  Ter volledigheid:

  Initieel stelde ik voor om zelf een tijdelijke woonruimte te vinden. In enkele dagen tijd was dat echter niet gelukt. U stelde voor om tijdelijk de tussenruimte op de 1e verdieping te gebruiken. U stelde voor om de spullen op donderdag te verhuizen. Ivm. een misverstand klopte u op dinsdag al op de deur. Op woensdag was de kamer leeg. Hieruit blijkt mijn medewerking.

  Het betekent dat het onmogelijk is dat VERHUURDER op 2 januari 2020 het volgende kon beweren:F

  Nogal perplex, was ik dat jij aangaf ook wel in die ruimte te willen slapen. Ik heb dat niet in alle toonaarden afgeraden, maar elk weldenkend mens, kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat dit onmogelijk is. Je had dus nooit moeten medewerken!

  Het voorstel om in de ruimte te overnachten was afkomstig van VERHUURDER en hij had zelf aangedrongen op snelle verhuizing doordat hij bij vergissing al op dinsdag 26 november 2019 om 9:00 aanklopte om de inboedel te verhuizen. Daaruit volgt dat VERHUURDER liegt in zijn e-mail van 2 januari 2020.

 5. VERHUURDER beweert in zijn e-mail van 1 december 2019 dat het hem had verbaasd dat dhr. Hakvoort reeds op 26 november 2019 was verhuisd naar de tijdelijke ruimte, in een reactie op de melding van dhr. Hakvoort op 28 november 2019 dat het overnachten in de ruimte ongezond was gebleken.AB

  Dhr. Hakvoort schrijft het volgende in zijn e-mail op 28 november 2019:G

  Het is mij helaas nog niet gelukt om een alternatieve slaapplek te vinden. Overnachten in de ruimte is niet gezond gebleken. Er is tocht en het stof van de verbouwing waait de ruimte in. U had afgesproken om de ruimte stofdicht te maken.

  VERHUURDER heeft zelf aangedrongen op een snelle verhuizing. Bij vergissing klopte hij op dinsdag 26 november 2019 om 9:00 al op de deur om de inboedel van dhr. Hakvoort te verhuizen. Op 27 november 2019 was de kamer leeg en startte VERHUURDER een verbouwing in de kamer.

  Op donderdag 28 november 2019 schrijft dhr. Hakvoort in een e-mail aan VERHUURDER:G

  Ter volledigheid:

  Initieel stelde ik voor om zelf een tijdelijke woonruimte te vinden. In enkele dagen tijd was dat echter niet gelukt. U stelde voor om tijdelijk de tussenruimte op de 1e verdieping te gebruiken. U stelde voor om de spullen op donderdag te verhuizen. Ivm. een misverstand klopte u op dinsdag [26 november] al op de deur. Op woensdag was de kamer leeg. Hieruit blijkt mijn medewerking.

  Het betekent dat hetgeen VERHUURDER beweert onwaar is.

 6. VERHUURDER beweert op 11 januari 2020 dat niet is afgesproken dat hij de tijdelijke ruimte stofdicht zou afsluiten.D

  Ik zie geen kans op verbetering van de opslagruimte achter de douche. Het zeil is nu kapot, maar dat was niet zo. Over kreten als “tochtdicht” heb ik het nooit gehad; zoals gezegd, is dat onmogelijk.

  Dat de bewering een leugen is blijkt uit het feit dat dhr. Hakvoort al op 24 november 2019 voordat hij uit zijn kamer is verhuisd het volgende schrijftAA:

  M.b.t. de tijdelijke ruimte. Het is voor mij van belang dat de lucht schoon is en dat de ruimte qua lucht / stof is afgesloten

  Dhr. Hakvoort heeft tijdens het persoonlijke gesprek aangedrongen op het stofdicht maken van de ruimte en heeft het woord “stofdicht” nadrukkelijk gebruikt, mede gelet op het feit dat hij zijn kamer ontvluchtte vanwege levensbedreigende luchtvervuiling.

Mondelinge afspraak

VERHUURDER beweert dat mondeling zou zijn afgesproken dat dhr. Hakvoort zijn kamer voor de duur van een grote verbouwing, voor meerdere maanden, zou verlaten en dat dhr. Hakvoort als vergoeding geen huur zou betalen.

Dat van de afspraak geen sprake is geweest volgt uit het feit dat dhr. Hakvoort de huur voor de maand december reeds had voldaan en dat VERHUURDER pas op 1 december 2019AB reageert op een e-mail van 26 november 2019 waarin dhr. Hakvoort vraagt om een voorstel te doen met betrekking tot de verhuiskosten en de huur.

Dhr. Hakvoort schrijft het volgende in zijn e-mail op 26 november 2019:BA

Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik uw voorstel.

VERHUURDER zal pas op 1 december 2019 reageren op deze e-mail terwijl hij dan al (sinds 27 november 2019) druk aan het werk is in de kamer van dhr. Hakvoort.

Communicatie geschiedenis

Op vrijdag 22 november vond een persoonlijk gesprek plaats. VERHUURDER reageert op 23 november 2019 per e-mail met een terugkoppeling en spreekt daarin van “verbouwing” en “mooi maken” van de kamer van dhr. Hakvoort.AC

VERHUURDER heeft in het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 niet gesproken over “mooi maken” van de kamer van dhr. Hakvoort wat kan worden afgeleid uit de communicatie geschiedenis.

In de middag van 22 november 2019 verzendt VERHUURDER een SMS aan dhr. Hakvoort en communiceert dat hij “toch nog in zijn kamer moet zijn om nog iets te slopen”.

15:13: “Hallo JanJaap, ik moet vandaag of morgen toch nog in je kamer zijn om nog wat te slopen. Wil je mij even bellen of een bericht zenden, groet [VERHUURDER]

Voor aanvang van het gesprek op 22 november 2019 is aantoonbaar geen sprake geweest van “mooi maken” van de kamer van dhr. Hakvoort waarbij onder meer vloer, muren, plafond, keuken en verhoogd slaapgedeelte zouden worden gesloopt.

De volgende communicatie geschiedenis toont aan dat bij dhr. Hakvoort voor aanvang van het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 slechts het idee kon hebben bestaan dat de werkzaamheden in zijn kamer – waarvoor hij toestemming en medewerking zou gaan verlenen – betrekking hadden op het aanleggen van een metalen pijp en verder ongespecificeerd “slopen” van een en ander.

 1. Op dinsdag 19 november 2019 verzoekt VERHUURDER toegang tot de kamer van dhr. Hakvoort voor het verrichten van werkzaamheden.AD

  De werkzaamheden laten vervuiling achter op de vloer, op de koelkast en op richels, o.a. baksteen gruis en ijzer slijpsel.

 2. Op dinsdag 19 november 2019 reageert dhr. Hakvoort per e-mail en geeft aan dat de werkzaamheden van VERHUURDER op 18 november 2019 een levensbedreigend niveau luchtvervuiling hebben veroorzaakt.AD

  De werkzaamheden gisteren resulteerde in PM2.5 +500 µg/m³ fijnstof in mijn kamer terwijl er vanaf buiten verse lucht werd aangezogen met een filter. Het zou een risico kunnen zijn voor sommigen als zij bijvoorbeeld met gevoelige apperatuur werken voor hun studie/werk (bijvoorbeeld een microscoop of meetapperatuur).

  Dhr. Hakvoort was erg druk met zijn werk en wist niet dat de luchtvervuiling slechts in zijn kamer bestond. Als de huisgenoten van dhr. Hakvoort niet zouden klagen, dan zou hij zelf ook liever niet klagen.

 3. Dhr. Hakvoort start in de ochtend van vrijdag 22 november 2019 een grote schoonmaak van zijn kamer en inboedel. Hij fotografeert daarbij de stofschade die is veroorzaakt aan zijn inboedel.B
 4. In de middag van 22 november 2019 verzendt VERHUURDER een SMS aan dhr. Hakvoort en communiceert dat hij “toch nog in zijn kamer moet zijn om nog iets te slopen”.

  15:13: “Hallo JanJaap, ik moet vandaag of morgen toch nog in je kamer zijn om nog wat te slopen. Wil je mij even bellen of een bericht zenden, groet [VERHUURDER]

  Er volgt direct een tweede bericht:

  15:15: “Hallo JanJaap, zou ik je morgen even kunnen spreken? De stukadoor komt morgen, vandaar dat ik er ook even kom. Ik hoor graag groet, [VERHUURDER]
 5. Dhr. Hakvoort reageert in een SMS en geeft aan dat de stofschade aanzienlijk is.

  15:20: “Ik was vandaag bezig met schoonmaken, de stofschade is helaas aanzienlijk. Vandaag en morgen is toegang mogelijk, de kamer zou over 15 min beschikbaar kunnen zijn.

Inhoud persoonlijk gesprek

Het gesprek op 22 november 2019 duurde slechts 10 minuten en de inhoud van dat gesprek was het voorstel van VERHUURDER om te verhuizen naar een tijdelijke ruimte van 5m² achter het toilet.C Dhr. Hakvoort vroeg in het gesprek onder meer om verzekering in te schakelen vanwege de schade die was ontstaan aan zijn inboedel. VERHUURDER reageerde schuchter en probeerde de melding van schade te negeren en sloot het gesprek daardoor snel af.

Dhr. Hakvoort had de schade eerder op die dag om 15:20 in een SMS genoemd waaruit blijkt dat in het gesprek het onderwerp inderdaad de schade moet zijn geweest.

Dhr. Hakvoort moest zijn kamer met spoed verlaten vanwege de levensbedreigende luchtvervuiling.

VERHUURDER communiceert in zijn terugkoppeling op 23 november 2019 dat hij vier weken met maximale uitloop van twee weken tijd nodig heeft in verband met de feestdagen (december). Daaruit kon dhr. Hakvoort niet afleiden dat de werkzaamheden “meerdere maanden” of zelfs vier tot zes maanden zouden duren of dat er sprake was van een “grote verbouwing” waarbij onder meer de vloer, muren, plafond, keuken en verhoogd slaapgedeelte zouden worden gesloopt.

Op 11 januari 2020 – twee maanden later – gebruikt VERHUURDER de mondelinge afspraak om de verantwoordelijkheid voor vervangende woonruimte af te wijzen. (zie Mishandeling) Op basis van zijn eigen communicatie op 23 november 2019 is het aantoonbaar dat hetgeen dat volgens VERHUURDER mondeling zou zijn overeengekomen, in ieder geval geen betrekking kan hebben gehad op “meerdere maanden”.

In het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 kan geen sprake zijn geweest van een “grote verbouwing”. Het gesprek vond bijvoorbeeld plaats in de tijdelijke ruimte. Indien VERHUURDER een grote verbouwing wilde bespreken dan zou het gesprek in de kamer van dhr. Hakvoort hebben plaatsgevonden. Daarbij doet VERHUURDER de schatting van de benodigde tijd voor het eerst in zijn e-mail van 23 november 2019, wat ook niet mogelijk zou zijn indien in het persoonlijke gesprek een “grote verbouwing” zou zijn besproken.

Vastgesteld is dat er geen mondelinge afspraak heeft bestaan over de start van een grote verbouwing in de kamer van dhr. Hakvoort, of dat dhr. Hakvoort voor “enkele maanden” zijn kamer niet zou gebruiken en zelf vervangende woonruimte zou regelen.

Het betekent dat VERHUURDER op 11 januari 2020 een leugen heeft gebruikt om de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van vervangende woonruimte af te wijzen. (zie Mishandeling)

Houding van dhr. Hakvoort

Dhr. Hakvoort heeft in het gesprek op 22 november 2019 een positie aangenomen waarin hij VERHUURDER een kans wilde bieden om op een correcte wijze te reageren ten aanzien van de schade die VERHUURDER had veroorzaakt. Hij vroeg bijvoorbeeld “Heeft u dit al vaker meegemaakt en weet u hoe een en ander correct verloopt?”. Ook stelde hij aan VERHUURDER voor om verzekering in te schakelen.

VERHUURDER reageerde niet op de vragen van dhr. Hakvoort. VERHUURDER reageerde met een soort mompelen en schuchter wegkijken en probeerde telkens van onderwerp te veranderen. Dhr. Hakvoort wilde zijn vertrouwen in zijn verhuurder behouden en heeft daardoor een afwachtende houding behouden en is zijn vraag vervolgens per e-mail blijven herhalen.

Dhr. Hakvoort was oprecht voornemens om VERHUURDER medewerking te verlenen voor zijn verbouwing (in het huis) en ging uit van een ongeluk.

Grove nalatigheid

Op zondag 1 december 2019 heeft dhr. Hakvoort VERHUURDER gewaarschuwd voor het bestaan van levensbedreigende situaties in het huis.I

Dhr. Hakvoort waarschuwt onder meer voor de volgende feiten:

 1. Direct naast de opgaande trap van 14 bewoners bevindt zich een 3 meter diep gat naar de kelder waar een rennend kind gemakkelijk in zou kunnen vallen.

  kelder gat

 2. Bij de keuken op de benedenverdieping mist een deur naar een grote actieve bouwput waarin onder meer keldergrond wordt afgevoerd. Het fijnstof heeft de keuken, en het voedsel, ernstig vervuild.

  keuken

 3. In de keuken, op slechts 2 meter afstand van de opening naar de bouwput, bevindt zich een 3 meter diep gat waar een dronken bewoner of een van zijn gasten in zou kunnen vallen en zijn of haar nek zou kunnen breken.
 4. Bij de trap hing een stroomkabel in een lus dat struikelgevaar veroorzaakte met direct onder en naast de trap een 5 meter diep kelder gat. VERHUURDER heeft de kabel zelf zo aangelegd na een SMS aan dhr. Hakvoort. De kabel leidt naar de tijdelijke ruimte van dhr. Hakvoort. De kabel heeft zo drie weken lang gehangen ondanks herhaalde waarschuwingen.

  Dhr. Hakvoort had VERHUURDER gewaarschuwd voordat de kabel zo werd neergehangen. Daaruit is opzet af te leiden.

  kabel trap

  *Dhr. Hakvoort verbleef in een hotel en kwam sporadisch langs. Hij waarschuwde VERHUURDER via e-mail. Na drie weken heeft dhr. Hakvoort de kabel zelf verlegd.

 5. De luchtvervuiling kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken bij bewoners. Meerdere huurders hebben te maken gekregen met een stoflaag op hun inboedel. (zie Overlast bij huisgenoten)
 6. De vloeren en muren in het huis zijn al een half jaar vervuild met giftige stoffen.
 7. Op de vloer op de 1e verdieping liggen stroomkabels los op de vloer, direct voor de trap. Bij struikelen zou iemand zijn of haar nek kunnen breken.

VERHUURDER zal de waarschuwingen negeren en zal de problemen niet verhelpen.

In een reactie op 1 december 2019 bagatelliseert VERHUURDER het risico voor kinderen.N

ik kan me niet voorstellen, dat er erg vaak kinderen zijn. Daarvoor kom ik te vaak in het pand, zelfs ook ’s avonds, op zaterdagen en in de weekenden. Zelf heb ik nog nooit kleine kinderen gezien!

Bij de trap ontstonden 5 meter diepe gleuven waar een kind of huisdier gemakkelijk doorheen kon vallen. De gleuven bevonden zich direct naast de leuning zodat er een groot risico bestond dat iemand in het gat zou stappen wat een fataal ongeluk kon veroorzaken.

Op zaterdag 14 december 2019 waarschuwt dhr. Hakvoort VERHUURDER en zijn huisgenoten dat de 5 meter diepe gleuven bij de trap, die dan al anderhalve week open liggen, een levensbedreigend risico veroorzaken.G

gat trap

Op 14 december 2019 waren de gleuven provisorisch met gespijkerde planken afgedekt. Dhr. Hakvoort is met beperkt gewicht op een plank gaan staan en de plank viel toen 5 meter de diepte in en liet uitstekende spijkers achter.

VERHUURDER reageert boos en dreigt dat “indien [dhr. Hakvoort] zo doorgaat dan ontstaat er een tweespalt tussen ons”.AE

Een huisgenote reageert vervolgens per e-mail en geeft aan dat dhr. Hakvoort gelijk heeft over de levensbedreigende situatie.AF De huisgenote vertelt dat een vriendin tijdens een verjaardag in het 5 meter diepe gat was gestapt.

Jan Jaap heeft gelijk over de gevaarlijke situatie. Soms liggen er zelfs geen planken over.

Net zoals afgelopen dinsdag. Ik had veel bezoek ivm mijn verjaardag. Een vriendin van mij is met een voet in het gat gestapt! Ze kon haar nog maar net opvangen aan de railing. Ze had haar lenzen niet in en kon het niet goed zien.
Gelukkig heeft ze er geen pijn aan overgehouden maar wel erg geschrokken en boos.

VERHUURDER reageert met een verontschuldiging en geeft aan dat hij het werk van zijn tijdelijke Poolse bouwvakkers voortaan zal controleren, waaruit blijkt dat hij dat voorheen niet heeft gedaan.AF

VERHUURDER zal de 5 meter diepe gleuven pas op maandag dichtmaken met nieuwe planken zodat een geheel weekeinde in een huis met 14 jonge bewoners en hun gasten, een levensbedreigend risico heeft bestaan.

Dhr. Hakvoort waarschuwt per e-mail dat VERHUURDER schuldig is aan grove nalatigheid en dat hij bij een ongeluk dood door schuld kan worden verweten.

Er lijkt bewijs te zijn van grove nalatigheid en gebrek aan zorg voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Is het trap-gedeelte uberhaubt wel veilig? Als het instort, dan valt het geheel 4 meter de diepte in.

Uit uw communicatie is gebleken dat u werkt met goedkope Poolse werknemers en dat u al vele maanden geen controle heeft vericht, zelfs niet voor het weekeinde (3-4 dagen zonder toezicht). Dat is eigenlijk onzinnig. Het gaat om levensgevaarlijke situaties en risico's.

VERHUURDER zal de waarschuwing blijven negeren.

Dhr. Hakvoort doet op 27 december 2019 aangifte bij de politieJ en bij de Gemeente Utrecht vanwege het bestaan van een levensbedreigende situatie in het huis dat op 21 januari 2020 werd opgevolgd met een grote schouw van het huis.

Overlast bij huisgenoten

VERHUURDER tast het woongenot van de huisgenoten van dhr. Hakvoort aan.

Een huisgenote heeft te maken met meer ernstige overlast door VERHUURDER en is al langere tijd verwikkeld in een strijd om een einde te maken aan de overlast. Zij start op maandag 3 februari 2020 eveneens een procedure bij de Huurcommissie en heeft op dat moment reeds contact met het Huurteam Utrecht. De huisgenote spreekt onder meer van “terroriseren” van huurders waaruit de door haar zo ervaren ernst van de situatie is af te leiden.AG

[VERHUURDER] wil onze kamers verbouwen. Wat hij precies voor ogen heeft weet ik niet, naar het schijnt een hotel. In plaats van dat [VERHUURDER] ons verhuiskosten betaalt - zoals dat in de wet staat - kiest hij ervoor om de boel te terroriseren tot we zelf weggaan. Ik denk dat [VERHUURDER] vooral aan het bluffen en intimideren is. Hij verwacht overduidelijk niet dat hij voor de rechter gedaagd kan worden.

Een huisgenoot schrijft in een e-mail aan dhr. Hakvoort op 15 januari 2020 dat VERHUURDER zonder zijn toestemming zijn kamer heeft betreden en dat hij daarmee zijn privacy heeft geschonden.AH

Een huisgenoot die bestuursrecht studeert laat aan dhr. Hakvoort weten dat hij het verdacht vond dat VERHUURDER de kamer naast hem na een bezichtigingsronde heeft verhuurd, twee weken nadat dhr. Hakvoort uit zijn kamer was verdreven. Volgens hem had dhr. Hakvoort recht gehad op de kamer. De huisgenoot heeft een natte handdoek voor zijn deur gelegd om verdere stofvervuiling te verminderen en hij geeft aan juridische stappen te overwegen, maar er op dat moment liever geen tijd aan verliest.

Een koppel laat aan dhr. Hakvoort weten dat ook hun inboedel bedolven is onder een laag giftige stoffen. Vanwege de overlast die VERHUURDER met zijn verbouwing al jaren veroorzaakt voelen ze zich gedwongen om te moeten verhuizen.

Heel vreemd dat er zo veel stof in je kamer is gekomen, wij hadden ook erg veel stof binnen, ook op de planten maar dit is nog wel een stuk heftiger dan bij ons. Dit is dus gebeurd toen [VERHUURDER] nog niet op jou kamer aan het klussen was?

Goed dat je ons op de hoogte brengt over eventuele giftige stoffen want daar had ik zelf helemaal niet bij stil gestaan. Ik merk ook dat ... de laatste dagen ziek is, hij braakt meer, voelt zich zwak, is gestrest en boos.

Ik moet zeggen dat ik hierdoor wel extra aan het kijken ben naar een andere woning.

VERHUURDER staat bij meerdere huurders bekend als iemand die geen respect heeft voor hun welzijn en privacy, en als iemand die met zijn gedrag overlast veroorzaakt.

Opzet

Het is technisch gezien bijna onmogelijk dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de kamer van dhr. Hakvoort terecht kan zijn gekomen. (zie Ongeluk onmogelijk)

VERHUURDER heeft opzettelijk niet gereageerd op de melding van schade en hij negeerde opzettelijk het voorstel van dhr. Hakvoort om verzekering in te schakelen. (zie Ontlopen verantwoordelijkheid)

Op 29 november 2019 schrijft dhr. Hakvoort in een e-mail dat hij is gaan vermoeden dat VERHUURDER de luchtvervuiling met opzet heeft veroorzaakt.H

“de zwartmaak praktijk in aanloop naar de vernieling van mijn inboedel is een aanwijzing dat er mogelijk sprake is geweest van opzet.”

“De wijze waarop u zich in stilzwijgen hult kan een aanwijzing zijn dat er opzet in het spel is geweest en dat u niet naar eerlijkheid kunt reageren.”

Het is de verantwoordelijkheid van VERHUURDER om te kunnen aantonen dat de beschuldiging geen grond heeft.

De luchtvervuiling kan niet zonder meer door toeval in de kamer van dhr. Hakvoort terecht zijn gekomen. Opzet kan niet worden uitgesloten.

Het was in het belang van VERHUURDER om te reageren op de melding van schade en op het verzoek om verzekering in te schakelen indien hij van mening was dat er geen schade was. Er is geen andere verklaring voor het verzuim dan dat VERHUURDER iets te verbergen had.

Motief

VERHUURDER had een motief wat blijkt uit het feit dat hij zonder afspraak een grote verbouwing is gestart in de kamer van dhr. Hakvoort. De verbouwing werd gestart op de dag dat dhr. Hakvoort uit zijn kamer was verhuisd.

Daarbij is gebleken dat VERHUURDER dhr. Hakvoort persoonlijk wilde schaden.

Dhr. Hakvoort is bekend vanwege zijn affiniteit met schone lucht en dat feit was bekend bij VERHUURDER. Het veroorzaken van luchtvervuiling in zijn kamer gaf daardoor in het bijzonder grote schade voor dhr. Hakvoort.

Hoewel dat natuurlijk toeval kan zijn, is er ook het feit dhr. Hakvoort in 2018 zeer duidelijk kenbaar had gemaakt dat hij gesteld is op zijn privacy en dat zal blijken dat VERHUURDER de onveilige situatie voor zijn inboedel maandenlang in stand houdt ondanks duidelijke afspraken en herhaald aandringen van dhr. Hakvoort om de onveilige situatie te verhelpen. VERHUURDER moet dat opzettelijk hebben gedaan. (zie Onveilige situatie inboedel)

Verder is in de communicatie van VERHUURDER een onlogische bruutheid zichtbaar waarbij onder meer longklachten worden gebagatelliseerd op basis van de valse insinuatie dat dhr. Hakvoort een allergie zou hebben en dat hij daarom beter ergens anders kon gaan wonen. Dat kan niet anders dan opzettelijk zijn gedaan. (zie Bagatelliseren)

Omdat het is aangetoond dat VERHUURDER een motief had, omdat het is aangetoond dat VERHUURDER kwade bedoelingen heeft gehad jegens dhr. Hakvoort, omdat het technisch gezien bijna onmogelijk is dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de kamer van dhr. Hakvoort terecht kan zijn gekomen en omdat VERHUURDER opzettelijk heeft verzuimd om verzekering in te schakelen, moet worden aangenomen dat VERHUURDER de luchtvervuiling met opzet heeft veroorzaakt.

Conclusie

VERHUURDER heeft met opzet een levensbedreigend niveau luchtvervuiling veroorzaakt in de kamer van dhr. Hakvoort en heeft daarmee zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt.

De intentie van VERHUURDER was tweeledig het verjagen van dhr. Hakvoort ten behoeve van een geplande verbouwing en het persoonlijk schaden van dhr. Hakvoort.

De schade die bij dhr. Hakvoort is veroorzaakt omvat onder meer:

 • zwaar lichamelijk letsel
 • vernieling van inboedel
 • vernieling van woonsituatie
 • vernieling van privacy
 • vernieling van psychisch welzijn
 • vernieling van reputatie

Producties

Citaat van blog in Kamervragen op 22 juni 2009
Foto’s van schade aan inboedel genomen op 22 november 2019
Foto’s van onveilige situatie voor inboedel
Afwijzing van het verzoek om vervangende woonruimte aan te bieden op 11 januari 2020
Foto’s van inboedel her en verspreid in een actieve bouwput op 15 januari 2020
E-mail van VERHUURDER op 2 januari 2020 waarin hij aansprakelijkheid ontkent
E-mail van dhr. Hakvoort op 26 november 2019 waarin hij de tijdelijke ruimte accepteert
E-mail van dhr. Hakvoort op 28 november 2019 waarin hij spreekt van een stofongeluk
E-mail van dhr. Hakvoort op 29 november 2019 waarin hij aandringt op een reactie
Waarschuwing van dhr. Hakvoort voor levensbedreigende situaties in het huis op 1 december 2019
Waarschuwing van dhr. Hakvoort voor levensbedreigende situatie trap op 14 december 2019
Melding bij Politie vanwege levensgevaarlijke situaties in het huis op 27 december 2019
E-mail van dhr. Hakvoort op 30 november 2019 waarin hij argwaan kenbaar maakt ten aanzien van de bedoelingen van VERHUURDER.
E-mail van VERHUURDER op 1 december 2019 waarin hij gezondheidsschade bagatelliseert.
E-mail van dhr. Hakvoort op bagatellisering van gezondheidsschade op 1 december 2019
E-mail van VERHUURDER op 1 december 2019 waarin hij bagatellisering verdedigt
E-mail van dhr. Hakvoort op 10 januari 2019 waarin hij verzoek herhaalt om vervangende woonruimte te regelen
E-mail van VERHUURDER waarmee hij voor de tweede keer laster pleegt
E-mail van VERHUURDER op 25 november 2018 waarin hij zich verontschuldigd voor valse verdenking
E-mail met betrekking tot oplossen van vuilnisprobleem door dhr. Hakvoort op 4 juni 2018
E-mail van dhr. Hakvoort waarin hij huisgenoten aanmoedigt om VERHUURDER te steunen voor een rechtszaak
E-mail van dhr. Hakvoort op 13 januari 2019 waarin hij reageert op de bekentenis van VERHUURDER dat hij heeft gelogen over zijn motief voor een valse verdenking
E-mail van dhr. Hakvoort op 14 januari 2020 waarin hij de terugingebruikname van zijn kamer aankondigt
E-mail van VERHUURDER op 15 januari 2020 met onderwerp “je inbreken in kamer 5” waarin hij een juridische procedure aankondigt
E-mail van VERHUURDER op 15 januari 2020 waarin hij dreigt met “ambtenaren geweld”
E-mail van dhr. Hakvoort op 18 januari 2020 waarin hij reageert op het bericht van de hoofdinspecteur van Handhaving Utrecht
Bevestiging procedure bij Huurcommissie vanwege een gedraging van de verhuurder (art. 4.5 UHW) op 23 januari 2020
E-mail van VERHUURDER op 1 februari 2020 waarin hij toenadering zoekt
E-mail van dhr. Hakvoort op 24 november 2019 waarin hij een opslagruimte als vervangende woonruimte accepteert
E-mail van VERHUURDER op 1 december 2019 waarin hij valselijk veronderstelt dat de schade door dhr. Hakvoort zelf is veroorzaakt
E-mail van VERHUURDER op 23 november 2019 als terugkoppeling op een persoonlijk gesprek
E-mail van dhr. Hakvoort op 19 november 2019 waarin hij toestemming verleent voor werkzaamheden in zijn kamer
Boze reactie van VERHUURDER na waarschuwing voor levensbedreigende situatie trap op 14 december 2019
Verontschuldiging van VERHUURDER aan huisgenote van dhr. Hakvoort op 14 december 2019
E-mail van huisgenote met betrekking tot juridische stappen vanwege overlast door VERHUURDER
E-mail van huisgenoot op 15 januari 2020 waarin hij aangeeft dat VERHUURDER zijn privacy heeft geschonden
Betaalbewijs abonnement kamerzoeksite www.rooming.nl
E-mail van dhr. Hakvoort op 8 december 2019 in reactie op een advertentie voor een tijdelijke kamer
Aansprakelijkstelling op 9 december 2019
E-mail van VERHUURDER op 16 december 2019 waarin hij reageert n.a.v. beschuldigingd grove nalatigheid
E-mail van dhr. Hakvoort op 30 december 2019 waarin hij melding bij politie aankondigt
E-mail van VERHUURDER op 14 december 2019 waarin hij belooft de tijdelijke ruimte af te sluiten, inclusief een e-mail van 11 december 2019 waarin hij hetzelfde heeft beloofd

Corruptie bij Juridisch Loket

Juridisch Loket Utrecht

Naar aanleiding van de problemen met VERHUURDER heeft dhr. Hakvoort contact opgenomen met het Juridisch Loket dat is gevestigd in Utrecht. In de bijlage van de reactie werd een email van iemand met psychische problemen verzonden die in een email een paranoïde verhaal vertelde. De email werd ondertekend met "Mevr. Arts".

Na het indienen van een klacht bij de afdeling communicatie van het Juridisch Loket werd het "incident serieus genomen"

Op 10 december 2019 heeft u informatie ontvangen die niet voor uw bestemd is. U heeft dit bij ons gemeld via twee verschillende kanalen. Het gaat hier om zowel een melding aan onze afdeling communicatie als aan ons mailformulier. Dank u wel.

Wij nemen uw melding serieus en handelen dit incident verder intern af.

Ik wil u vragen of u de inhoud van deze mail vertrouwelijk wil behandelen en de mail kunt verwijderen. Kunt u het verwijderen van de mail aan mij bevestigen? Onze excuses voor het veroorzaakte ongemak.

Natuurlijk kan het een incident zijn, maar het is niet logisch dat een dergelijk ongeluk kan gebeuren aangezien het Juridisch Loket werkt met gevoelige informatie van mensen.

De originele reactie van dhr. Hakvoort:

U verzendt in uw bericht een email van iemand anders. Dat lijkt mij niet zomaar te mogen kunnen gebeuren, omdat jullie te maken hebben met gevoelige informatie van mensen.

Ik kan natuurlijk denken aan corruptie of trieste motieven bij u als individu om dat te doen, en in dat geval zal het geen intelligente daad zijn. Dat er mensen zijn met psychische problemen betekent niet dat je malafide artsen een vrijbrief moet geven om in hun hersenen te rommelen. Voor u als medewerker van het Juridisch Loket is het van belang om uw plaats te kennen en kwaliteit te leveren, ook als mensen zich niet correct gedragen of ideeën hebben die niet juist zijn. Voor corruptie mag geen plaats zijn.

Ondanks het potentieel voor een dubieuze daad uwerzijde, bericht ik u bij deze dat de fout niet zou mogen kunnen voorkomen als het om een ongeluk zou gaan.

Buiten de fout alsnog bedankt voor het advies! Ik hoop dat u mensen met oprechtheid ten dienst zal zijn.

 
 
Promotion
Minder luchtvervuiling? Wordt vrijwilliger bij e-scooter.nl.
Deze gids bereikt kopers in +200 landen en helpt om schoon vervoer te promoten. [meer info]
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

Schijfremmen: fijnstof

Luchtvervuiling door schijfremmen veroorzaakt 20% van de totale uitstoot van een standaard auto en de uitstoot (fijnstof) is giftiger voor de mens dan uitlaatgas.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)