⚖️ Informatie over persoonlijke aanval

HBR butterfly Bron: HBR July–August 2020

Enige tijd geleden is via deze website bekend gemaakt dat de oprichter van deze website persoonlijk is aangevallen en te maken heeft gekregen met absurd ernstige corruptie.

Alle inboedel van zijn woonruimte werd vernield met luchtvervuiling, hij werd zijn woning uitgezet en hij kreeg o.a. te maken met gezondheidsschade, geweld, smaad (zwartmaken) en intimidatie. Helaas is de achtergrond van de aanval tot op heden een mysterie gebleven en niemand lijkt te weten waarom de aanval is gepleegd.

De zaak is online gepubliceerd op www.corruptieverslag.nl.

Dit bericht is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de situatie.

Achtergrond e-scooter.nl

Het e-scooter.nl project is ooit opgericht door twee mensen uit Nederland, waaronder een advocaat die heeft gestudeerd aan Harvard Law School en in Londen, een marketeer uit Londen en een filmmaker uit Hollywood, Amerika.

Het project was gestart als een demo-omgeving voor een ander internet project om nieuwe technologiëen in de praktijk te bewijzen. Al binnen 1 jaar was de website uit meer dan 190 landen bezocht en de website wordt op dit moment wekelijks bezocht vanuit 174 landen en veel mensen verzenden enthusiaste emails om te bedanken voor de website. Het project is onafhankelijk van de markt (verkoopt geen scooters) en het hogere doel was het promoten van 'schoon vervoer' t.b.v. schone lucht in steden.

De originele initiatiefnemer van deze website is o.a. oprichter geweest van een social media platform met de naam "Ik Hou Van Nederland" met meer dan 500.000 volgers/lezers en meer dan 200 social media redacteurs waarvan de Facebook pagina voor sommige steden nog actief is.

Kritische blog

De initiatiefnemer van deze website is mede-oprichter van een kritische blog over de psychiatrie, www.zielenknijper.nlZielenknijper.nl, en heeft onder meer geholpen om pedofilie (verkrachten van kinderen) bij de overheid aan het licht te brengen.

De achtergrond van de kritische blog was filosofie en er was geen sprake van politiek, ideologie of religie. De blog was gestart met een eenvoudige vraag: "wat is de goede bedoeling van de psychiatrie t.b.v. de mensheid?"

Een voorbeeld:

⚖️ Retributive Justice and 🦋 Free Will
https://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=5&t=33097
On the origin of the eugenics ideology (Nazi ideology)
https://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=7&t=33044

De primaire strategie van de psychiatrie is "op de man aanvallen en zwartmaken" en veel hoogleraren waren daaraan onderhevig en werden verdrukt. Dat was sinds het begin duidelijk maar ze konden de oprichter van deze website niet raken omdat hij 100% onafhankelijk was en op geen enkele manier banden had met psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg of politiek.

Vanuit dit perspectief is het logisch dat ook pedofilie bij Justitie werd meegenomen door de kritische blog, niet vanwege de kinderen (die kunnen worden beschermd door ouders en anderen) maar omdat er sprake was van corruptie waarbij oprechte mensen werden verdrukt, vergelijkbaar met de hoogleraren die binnen de psychiatrie werden verdrukt.

De Nederlandse minister Els Borst was van plan een pedofilie-ring in de regering te ontmaskeren en werd vermoord door een psychiatrisch patiënt. Volgens bronnen is ze vermoord door de AIVD (geheime dienst), waar ze zelf werkzaam was in het verleden.

Het lijkt er op dat de AIVD sindsdien een serieuze vijand is geworden met pogingen om de reputatie en bedrijven van oprichter te schaden.

Het begon met aanvallen op de bedrijven van oprichter en pogingen om hem zwart te maken. Die aanvallen werden steeds erger waarna oprichter had besloten om zijn bedrijven uit Nederland te verplaatsen.

Aanval met 'luchtvervuiling'

Helaas zijn de aanvallen naar privé verplaatst en de meest recente aanval is zeer ernstig geweest waarbij oprichter o.a. verwond raaktte, maanden lang onderhevig was aan intimidatie, smaad (zwartmaken) en absurd respectloos gedrag en waarbij alle inboedel van zijn woning werd vernield door zware luchtvervuiling die vrijwel zeker met opzet is veroorzaakt.

De zaak is op een politiek forum van België gepubliceerd en door meer dan 25.000 mensen gelezen. Desondanks is de achtergrond van de aanval - nu inmiddels bijna twee jaar later - een mysterie gebleven, wat erg vreemd is.

 • Alle inboedel van de woonruimte werd vernield met luchtvervuiling (+€30.000 Euro schade).
 • Gezondheidsschade.
 • Verhuurder pleegt absurd respectloos en gewelddadig gedrag waardoor o.a. de beide armen van oprichter verwond raakten.
 • Smaad (zwartmaken), zoals de absurde verdenking dat oprichter wiet zou kweken.
 • Intimidatie en bedreiging.
 • Het Juridisch Loket verzendt een bedreigende e-mail van iemand met psychische problemen, wat vrijwel onmogelijk een ongeluk kan zijn geweest.
 • Politie Utrecht neemt de aangifte van gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en probeert oprichter te intimideren.
 • Oprichter verloor zijn woonruimte omdat de rechtbank de kant koos van de verhuurder. Zelfs een verhuiskostenvergoeding werd afgewezen en oprichter werd veroordeeld om de verhuurder duizenden euro's te betalen.

Een politie-baas (bestuurder van Handhaving Utrecht) mengt zich in het conflict met als gevolg dat de verhuurder zich absurd respectloos en labiel gaat gedragen (bluffen, alsof hij onschendbaar was). De verhuurder uit onder meer de bedreiging dat oprichter met 'ambtenaren geweld' uit zijn woning zou worden gezet, wat gezien de situatie absurd was.

Juridisch Loket Utrecht

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen. (bron)

Giftig gas

De Politie Utrecht nam de aangifte voor gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en hield hardnekkig vol dat oprichter aangifte deed van "vergiftiging" terwijl oprichter het woord vergiftiging nooit had genoemd en minstens 10x had aangegeven dat hij aangifte deed van mishandeling. Ook dat is een aanwijzing dat de verhuurder in bescherming werd genomen. (bron)

De Rechtbank Utrecht koos de kant van de gewelddadige verhuurder waardoor oprichter zijn woning verloor. In feite is er daardoor sprake geweest van een gewelddadige huisuitzetting.

De aanval kwam compleet vanuit het niets. Er was communicatief gezien geen geschiedenis waaruit blijkt dat de verhuurder persoonlijk iets tegen oprichter zou kunnen hebben gehad. De verhuurder was op een moment zelfs dankbaar voor alle goede daden die oprichter mede in zijn belang had vericht.

Het was een absurde situatie en oprichter heeft een respectvolle en afwachtende houding bewaard, met als doel de eventuele achtergrond van de aanval te kunnen achterhalen.

Er waren direct indicaties dat verhuurder met opzet probeerde om oprichter iets aan te doen, en dat hij de luchtvervuiling waarschijnlijk met opzet heeft veroorzaakt. Hij negeerde tegen redelijkheid in de melding van schade, wat opzichzelf al een misdrijf is. (in de wet staat dat iemand die schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden).

Zielinski suit

De luchtvervuiling werd veroorzaakt door Poolse arbeiders, jonge en opmerkelijk gezond/sportief uitziende mannen in steriele (schone) oranje pakken met de naam "Zielinski" op de achterkant van hun pak gedrukt. (wat gezien de blog Zielenknijper.nl verdacht was). Toen ze de kamer van oprichter binnenkwamen maakten ze een luid jammerend geluid. Na het luchtvervuilings incident werden de arbeiders vervangen door oudere, dikke en rokende Poolse arbeiders in gewone kleding.

De huisbaas heeft in feite zelf bekend dat het opzet was door op 2 januari 2020 het volgende te beweren in zijn reactie op de aansprakelijkstelling voor de schade:

Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

Dat er sprake was van schade is duidelijk gecommuniceerd. Er was zelfs een e-mail verzonden met als onderwerp “Stofongeluk”.

Het is onmogelijk dat de huisbaas de schade niet heeft opgemerkt, omdat het ging om zeer grove schade. Oprichter gebruikte ook fitnessapparaten in de kamer, dus hij moet hebben gemerkt dat de schade een ernstig probleem voor hem had veroorzaakt.

plant luchtvervuiling

Terwijl een politiebaas en de gemeente Utrecht zich in het conflict mengde, werd de huisbaas gewelddadig (de armen van oprichter raakten gewond), absurd respectloos en hij weigerde na twee maanden vervangende woonruimte aan te bieden, op basis van de leugen dat oprichter mondeling had afgesproken dat oprichter zelf vervangende woonruimte zou regelen voor 'een paar maanden' (hij loog met opzet, om hem te provoceren). Dit alles lijkt een poging te zijn geweest om oprichter boos te maken. Terwijl oprichter een zeer respectvolle houding tegenover de huisbaas had bewaard, ging hij heel ver alsof hij wanhopig was om hem boos te maken.

Een voorbeeld:

Op 1 februari 2020 deelde de verhuurder mede dat hij "nooit problemen met oprichter heeft gehad" en dat hij "een goede huurder" was. Ook gaf hij aan dat oprichter de woonruimte kon blijven huren.

Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op ... te Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad.

Vervolgens stuurt de huisbaas op 9 februari 2020 een e-mail met als onderwerp "schijn van een wietplantage" waarin hij oprichter voor een tweede keer valselijk verdenkt van criminele praktijken in de woonruimte, wat onzinnig was omdat de woonruimte volledig buiten gebruik was zonder water en stroom.

gesloopt kamer

Misschien probeerde hij de politiebaas de kamer te laten binnenvallen om oprichter uit de kamer te krijgen. Hij stuurde een dag eerder ook een tweede e-mail met het onderwerp "insect in je plafond" en probeerde hem de kamer uit te forceren voor ongediertebestrijding.

In april 2020 volgt nog een absurd gewelds-incident. Kort voor de gewelddadige inval door de huisbaas kreeg oprichter een paranormaal visioen van de politie agent die betrokken was bij de aangifte. Hij zag haar staan op de hoek van de straat en een peuk uit trappen (met een ontbloot been, alsof het 'spannend' was), terwijl zij in de richting van de woonruimte keek.

Oprichter vond zijn inboedel in januari 2020 her en der verspreid terug in een actieve bouwput. Dat kwam over alsof de huisbaas ervan uit was gegaan dat hij zijn inboedel niet meer nodig zou hebben. Diverse inboedel is nooit teruggevonden.

inboedel bouwput

In eerste instantie had oprichter zich voorgenomen om de situatie te vergeten en achter zich te laten. Medio 2020 bleek echter dat de rechtbank Utrecht de verhuurder in bescherming had genomen en dat de verhuurder in feite achter oprichter werd aangestuurd. De verhuurder was intellectueel onmachtig gebleken om zijn gram te halen en er was sprake geweest van een escalatie van absurd gewelddadig en respectloos gedrag, en o.a. intimidatie door dubieuze figuren. Het was daardoor duidelijk dat oprichter nog vele jaren zware overlast van verhuurder kon verwachten. Om die reden was besloten om de zaak online te publiceren.

Een tegenmiddel tegen corruptie is transparantie. De zaak is online gepubliceerd op www.corruptieverslag.nl.

MH17 onderzoek

Oprichter heeft geholpen om de MH17-vliegtuigaanval kritisch te onderzoeken. Kort na de aanslag (enkele dagen later), bij een eerste zoek-opdracht in Google kreeg hij als eerste resultaat een artikel van een grote krant in India over het feit dat de piloten van de Indiase vlucht Air India 113 kort voor het neerschieten van MH17 via de radio hoorde dat MH17 een afwijkende vliegroute werd gegeven door de luchtverkeersleiding van Oekraïne, een directe lijn naar de locatie waar het vliegtuig werd neergeschoten, wat verdacht was volgens onderzoekers in India. Daarbij werd door grote (officiële) kranten in India beweerd dat de Indiase overheid betrapt was op liegen en pogingen tot het verhullen van de waarheid.

Air India 113 is nooit vermeld in de media (0 vermeldingen). Daarop besloot oprichter zich in te zetten om aandacht te vragen voor de piloten en journalisten.

An Air India flight was near MH17: Technology nails Indian Ministry's lie
Bron: firstpost.com

Air India flight was 90 seconds away when Malaysia Airlines Flight MH17 was shot down
Bron: timesofindia.indiatimes.com

Recent bleek dat de NAVO Nederland geen satellietbeelden wil geven voor het MH17 onderzoek (Nederland heeft nooit toegang gehad). Er zijn getuigenissen die beweren dat MH17 is neergeschoten door een gevechtsvliegtuig.

Paranormaal

Oprichter heeft enkele paranormale ervaringen gehad waarvoor hard bewijs is d.m.v. zoekgeschiedenis op Google.

De dag voor de terroristische aanslag in Utrecht in 2019 had hij een zeer sterk visioen van de Nederlandse koning in een staande positie tegenover de NAVO. De NAVO (zware mannenstemmen) zeiden iets tegen de koning, waarop hij akkoord gaf en in de richting van oprichter keek waarna de rode rand op de richel van zijn pet begon te gloeien.

Oprichter heeft geen enkele interesse in politiek e.d. en het speelt daarom niet in zijn gedachten. Het visioen werd echt 'opgedrukt' in zijn visie, omdat hij klaarwakker was. Oprichter heeft dergelijke ervaringen in principe nooit en verkeerde toen in een zeer goede fysieke en mentale gezondheid.

De president van Turkije deelde een video van de terroristische aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland kort voor de terroristische aanslag in Utrecht, Nederland.

Attack in Utrecht: the Erdogan connection?
https://www.arabnews.com/node/1468776/world

Volgens diverse bronnen was de terroristische aanval in Christchurch, Nieuw Zeeland een staged event. De dader zou Nieuw Zeeland zijn binnengekomen vanuit Turkije.

Christchurch Truth

http://chchtruth.com/

De dader van de terroristische aanval in Utrecht is Turks. Een lokale zakenman in Utrecht vertelde de BBC dat de dader eerder in de Russische Republiek Tsjetsjenië had gevochten. Hij vermeldde verder dat de dader werd gearresteerd en later werd vrijgelaten vanwege zijn verbindingen met de islamitische staat (ISIS).

Volgens een bron worden Islamitische jihadisten door de NAVO naar Tsjetsjenië gestuurd om te vechten voor financiële belangen.

De geheime islamitische jihad van de NAVO in Tsjetsjenië
Olie en de strijd om Tsjetsjenië en de belangrijke rol van Turkije

Meer informatie m.b.t. NAVO: https://www.corruptieverslag.nl/#navo

Moord op jeugdvriend

Een van de jeugdvrienden van oprichter is vermoord door de NAVO vanwege het onderzoek van oprichter naar de MH17-vliegtuigaanval in Oekraïne waarbij 298 passagiers om het leven kwamen waarvan de meeste passagiers Nederlands waren.

Op 28 juli 2015 was er een groot internationaal NAVO-evenement (opgeroepen door Turkije, Wikipedia) en oprichter voelde (hij zag de intentie van enkele topmensen samenstromen) dat sommige mensen bij dat evenement 'iets tegen hem wilden doen'. 8 dagen later reed een van de jeugdvrienden van oprichter van de weg met zijn motorfiets.

Oprichter had een zeer sterk visioen waarbij een visie van zijn jeugdvriend met een grote kracht naar hem toe kwam. Oprichter liep op dat moment met een koffie vanuit de keuken naar de kantoor-tuin. Hij dacht in eerste instantie dat de 'invloed' vanuit slechte mensen afkomstig was en probeerde het direct te verdrukken. Pas later werd duidelijk dat het om zijn jeugdvriend ging, en op basis van wat hij had gezien wist hij dat hem iets was aangedaan.

Oprichter heeft enkele dagen na het overlijden via Google het overlijdensbericht gevonden, en gelezen wat hem was overkomen.

Aanleiding voor moord

 1. Op 15 juli 2015 zocht oprichter actief bewustwording voor de piloten van Air India 113 en het liegen door India's ministerie, met betrekking tot het neerschieten van MH17. (zie deze e-mail als bewijs)
 2. Op 28 juli 2015 werd een groot NAVO-evenement opgeroepen door Turkije. Oprichter voelde op dat moment dat sommige mensen bij dat evenement 'iets tegen hem wilden doen'.
 3. Op 5 augustus 2015 reed een van zijn jeugdvrienden van de weg.

Neerschieten + AIVD

eco event utrecht mrt 2021

Tijdens een eco-event in Utrecht (maart 2021) werd door iemand gedreigd dat hij mensen ging neerschieten. (bron) Vervolgens ontstond een dreiging vanuit veel mensen dat zij de intentie hadden om oprichter neer te schieten, of althans hem daarmee te bedreigen.

Zoals te zien is, heeft het eco-project www.e-scooter.nl voor schone stadslucht een icoon van een vrouw die haar hand opsteekt. De foto van het eco-event-incident laat een vergelijkbare houding zien.

Kort voor het eco-event incident had oprichter een visioen waarin hij zag dat iemand een oranje map met een plan aanbood aan iemand die geheel onzichtbaar/duister was en de volgende dag werd een map (mogelijk niet dezelfde map) gedeeld met mensen van de Gemeente.

Sinds eind 2020 was er een zakelijk contact uit Amerika dat waarschijnlijk iemand van de AIVD is die betrokken is geweest bij de aanval met luchtvervuiling, of althans verbonden is met een (Nederlandse) groep mensen (AIVD) die de aanval heeft gepleegd. De kleur van zijn website was oranje. Hij/iemand die betrokken is bij de betreffende persoon uitte maanden lang de intentie "ik ga jou neerschieten" en "ik schiet", een zielig 'ventje'.

Er was tijdens het contact sprake van een impressie die ook aanwezig was tijdens de luchtvervuilings aanval. Telkens voordat de verhuurder in 2018/2019 met iets kwam, zag oprichter de betreffende impressie. Het lijkt te gaan om iemand bij de AIVD.

De intentie "neerschieten" werd ook geuit door een vrouw van de Gemeente Utrecht. Zij uitte in 2020 de intentie om oprichter "neer te schieten". Dat verdween na de post op een politiek forum in België. De vrouw was kort voor de dreiging tijdens het eco-event in Utrecht weer actueel m.b.t. "neerschieten". Het lijkt te gaan om iemand die betrokken is geweest bij de luchtvervuilings-aanval, maar ook iemand die niet bijzonder intelligent is en zich toch opdringt (c.q. "domme koe").

Bewijs dat de AIVD (geheime dienst) de dader is
Juridisch Loket Utrecht

Dat de luchtvervuilings-aanval afkomstig is geweest vanuit de AIVD kan worden aangetoond door de corruptie bij het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen, slechts vanwege het uitten van een meningsverschil. Je kunt daardoor je baan verliezen of erger.

Het ging om een bedreigende e-mail en voordat oprichter de e-mail ontving nam oprichter de intentie waar van iemand die "spion" zei met een denigrerende houding/perspectief die leek te willen proberen om oprichter te intimideren (c.q. iemand die geen idee had met wie zij te maken had, en desondanks hem probeerde iets aan te doen).

Oprichter verzond de volgende reactie naar het Juridisch Loket:

U verzendt in uw bericht een email van iemand anders. Dat lijkt mij niet zomaar te mogen kunnen gebeuren, omdat jullie te maken hebben met gevoelige informatie van mensen.

Ik kan natuurlijk denken aan corruptie of trieste motieven bij u als individu om dat te doen, en in dat geval zal het geen intelligente daad zijn. Dat er mensen zijn met psychische problemen betekent niet dat je malafide artsen een vrijbrief moet geven om in hun hersenen te rommelen. Voor u als medewerker van het Juridisch Loket is het van belang om uw plaats te kennen en kwaliteit te leveren, ook als mensen zich niet correct gedragen of ideeën hebben die niet juist zijn. Voor corruptie mag geen plaats zijn.

Ondanks het potentieel voor een dubieuze daad uwerzijde, bericht ik u bij deze dat de fout niet zou mogen kunnen voorkomen als het om een ongeluk zou gaan.

Buiten de fout alsnog bedankt voor het advies! Ik hoop dat u mensen met oprechtheid ten dienst zal zijn.
Bewijs dat de AIVD (geheime dienst) de dader is van de eco-event bedreiging

Oprichter voelde zich behoorlijk rot door de bedreiging tijdens het eco-event vanwege het feit dat de overheid een voorbeeld functie heeft.

Oprichter werd een week lang ernstig bedreigd door misschien +40 mensen (paranormale perceptie), wat een zeer slechte ervaring was, en pas toen vond hij het nieuwsbericht. Dat kan worden gezien als een niveau van bewijs van authenticiteit van de paranormale waarneming.

 1. Oprichter zag iemand een oranje map met een plan overhandigen aan iemand die volledig onzichtbaar/obscuur was.
 2. De volgende dag zag hij dat er een map overhandigd werd aan mensen van de gemeente Utrecht.
 3. Een zekere vrouw ('domme koe') die in 2020 de serieuze intentie uitte om oprichter 'neer te schieten' werd rond dezelfde tijd weer actueel (paranormaal).
 4. Het eco-event incident vond plaats en oprichter werd onderworpen aan de intentie van veel mensen dat ze hem zouden 'neerschieten'
 5. Oprichter zag ook enkele mensen die hij herkende, hij zag bijvoorbeeld de intentie van de advocaat die betrokken was bij de luchtvervuilings aanval, een bepaalde tandarts, en ze waren opgelucht en blij dat oprichter iets zou worden aangedaan, alsof dat sociale rechtvaardiging voor hun acties zou bieden.
 6. Pas na ongeveer een week vond oprichter het nieuwsbericht.

Gebaseerd op in het verleden bewezen validiteit van paranormale waarneming, ondanks dat niet kan worden gezegd dat het accuraat of geloofwaardig is, is er een grote zekerheid dat de eco-event dreiging afkomstig is vanuit de AIVD (geheime dienst), in een poging oprichter aan te vallen.

Het simpele feit is dat een 'dreigement om jonge vrouwen neer te schieten' op een eco-event, vrij onzinnig is. Mensen zouden daardoor het idee kunnen krijgen dat de oorzaak psychische problemen zijn terwijl recent onderzoek door de FBI in Amerika heeft aangetoond dat dat niet het geval is, en dus dat er waarschijnlijk een motief is.

Bedreiging tijdens eco-event in Utrecht afkomstig vanuit de AIVD
https://onlinephilosophyclub.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=17077
cia

Een CIA-directeur vermeldde het volgende over paranormale perceptie:

In mijn ervaring en volgens de meeste andere onderzoekers, lijkt het erop dat een ervaren helderziende elke vraag kan beantwoorden die een antwoord heeft. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft als we de deuren van onze paranormale waarneming volledig openen! Het is tijd om de gave van paranormale gaven te accepteren. De hardware is prima; het is de software die moet worden geüpgraded - en snel.

Poging tot moord door Rabobank + AIVD + Gemeente Utrecht

Er zijn diverse aanwijzingen dat er sprake is geweest van een poging tot moord.

Het kantoor Igluu Utrecht waar oprichter vanaf december 2019 voor 2-3 maanden een kantoor-plek zou huren, besloot plotseling enkele dagen voor kerstmis om het contract te annuleren en het bedrag terug te storten. Het was een vreemde actie omdat bij de intake was gebleken dat ze erg graag een extra adres-abonnee wilden en vaste gebruikers bleven gebruik maken van hun werkplek (slechts de receptionist verliet het pand voor een extra riante reis-vakantie die ze aangeboden had gekregen). De eigenaar wist dat oprichter te maken had met een benarde situatie en zette hem in essentie plotseling op straat.

Oprichter had een paranormale ingeving m.b.t. de 🫖 theepot in Utrecht. Hij zag dat de Gemeente in beraad ging over wat ze met de theepot gingen doen, en wat duidelijk werd, omdat ze terugvielen op hun 'originele plan', is dat het plan was om hem uiteindelijk iets aan te doen, waarschijnlijk vanwege toeristische motieven.

Nu de Gemeente Utrecht oprichter nooit echt had leren kennen, lijkt het er op dat ze domweg hun originele moord plan in werking hadden willen zetten en dat hebben geprobeerd te forceren met de luchtvervuilings-aanval.

M.a.w., de 🐒 aap kwam uit de mouw.

De Gemeente Utrecht heeft veel geld verdiend met de theepot (naam "Call of the Mall", mal = gek) en het is waarschijnlijk geinspireerd door het hoofd-kenmerk van de kritische blog Zielenknijper.nl, een analogie van een analogie van Russells theepot van filosoof Bertrand Russell met een verwijzing naar de Mad Hatters van Alice in Wonderland.

Zielenknijper theepot

Dat de Rabobank + Gemeente Utrecht de aanval gepland heeft is voor oprichter indicatief door een droom die hij had van een buurman die bij de Rabobank werkte.

In de droom zag oprichter zijn buurman een groep van 40-50 mensen opmerken en iets opvangen, waarin hij geïnteresseerd raakte en van plan was te bespioneren. Hij slaagde erin de groep binnen te komen en toen hief hij plotseling zijn hoofd op uit de groep alsof hij iets had geleerd, sloop weg van de groep (ogenschijnlijk in een niveau van gevaar) en schaatste vervolgens snel achteruit weg (zigzaggend), keek in de richting van oprichter, en toen (toen oprichter mentaal vroeg, wat heb je geleerd?), keek hij naar een man met een pistool, wat de huisbaas leek te zijn. Oprichter vroeg mentaal: wat is de intentie van die man, maar toen was de buurman daar al weggeschaatst en die man liep blijkbaar geen richting uit, en deed slechts een paar stappen.

Deze droom was in 2019, voor de lucht-vervuilings aanval. De buurman verliet zijn kamer voor de luchtvervuilingsaanval in november 2019.

De poging tot moord lijkt afkomstig te zijn vanuit pure corruptie, een 'slechte intentie'.

Mogelijke oorsprong van 'slechte intentie' tegen oprichter: Coca Cola

Coca Cola lijkt 'iets' te zijn geweest vanwege een advertentie op de nationale TV dat volgde na berichtgeving op Facebook over het feit dat Coca Cola probeerde te verbergen dat ze GMO gebruiken in hun producten, wat oprichter leidde tot de ontdekking van gruwelijkheden die door het bedrijf zijn uitgevoerd (het vermoordden van vakbondsorganisatoren).

http://killercoke.org/
http://www.thecoca-colacase.org/

The Coca Cola Killings: How Soft Drink Corp Murders Unionists
https://www.trueactivist.com/the-coca-cola-killings-how-soft-drink-corp-murders-unionists-t1/

De landelijke TV-advertentie toonde een groep vrienden met Utrechtse karakteristieken die voor de TV cola dronken en popcorn aten. Door de advertentie ontstond het subtiele idee dat er 'iets' was met de cola, al leek het een normale advertentie te zijn (het gevoel ontstond doordat het zo'n normale advertentie was).

Oprichter had destijds een paranormaal visioen (voordat hij de advertentie had gezien). Hij zag 'corrupte mensen' (mogelijk Rabobank) alsof ze 'opgelucht' waren, richting Coca Cola rennen, met het idee dat ze een manier hadden gevonden om hun probleem te verleggen. Het was alsof ze van plan waren om Coca Cola 'een duw te geven' in de hoop dat ze boos zouden worden op oprichter met als resultaat dat 'moordenaars' op hem werden afgestuurd.

In februari 2021 waren er Braziliaanse Coca Cola-videoadvertenties (Google AdSense) op www.e-scooter.nl die een soortgelijke TV-advertentie lieten zien van een Braziliaanse groep vrienden die cola dronken en popcorn aten voor een TV, en daarna een grote spin zagen kruipen in de hoge hoek van de kamer waarna de groep vrienden uit angst begon te schreeuwen en begon weg te kruipen op de bank, waarna de advertentie eindigde.

Het was opvallend dat er Coca Cola video advertenties werden getoond. Oprichter is immers geen gebruiker van het product en zijn IP is bij Google bekend. Oprichter bekijkt geen websites in de Portugese (Braziliaanse) taal.

Nadat het misdadige corruptie-plan van Rabobank / Gemeente Utrecht was mislukt, lijkt het er op dat ze zijn vervallen in domme haat tegen oprichter.

Stonden erbij en keken ernaar

De zaak is compleet genegeerd, zowel door advocaten, mensenrechten organisaties als media.

Het geeft een slecht voorbeeld en het is bijzonder schadelijk, niet slechts voor mensen in Utrecht.

Oprichter heeft zich erg slecht gevoeld over het feit dat de overheid een voorbeeld functie heeft en hun misdadige handelen veel schade kan veroorzaken, niet alleen voor mensen in Nederland. Het is erg jammer dat niemand iets heeft gedaan en dat mensen ervoor hebben gekozen om een andere kant op te kijken.

Het gaat om een achterbakse en laffe misdaad.

Tijdens de Holocaust (uitroeiing van de Joden) wordt van Nederlanders gezegd dat het laffe toeschouwers waren, die 'erbij stonden en niets deden'. Dit is kenmerkend van de Holocaust en het wordt gezien als een katalisator voor het 'kwaad', een oorzaak dat de Nazi's de Joden uiteindelijk op grote schaal hebben kunnen uitroeiien.

(2020) Is America Starting Down the Path of Nazi Germany?

Wayne Allyn RootI cannot express how truly sad writing this op-ed has made me. But I'm a patriotic American. And I'm an American Jew. I have studied the beginnings of Nazi Germany and the Holocaust. And I can clearly see parallels with what is happening in America today.

OPEN YOUR EYES. Study what happened in Nazi Germany during the infamous Kristallnacht. The night of Nov. 9-10, 1938, marked the beginning of the Nazis' attack on the Jews. Jewish homes and businesses were looted, desecrated and burned while the police and "good people" stood by and watched. Nazis laughed and cheered as books were burned.

Wayne Allyn Root - best-selling author and nationally-syndicated talk show host on USA Radio Network

Laf en achterbaks. Toekijken terwijl een zwaar misdrijf wordt gepleegd.

Situatie niet opgelost

De oprichter heeft zich naar beste weten en kunnen ingezet t.b.v. de waarheid. Hij verdient het niet wat hem is aangedaan.

Psychiaters en voorstanders van de psychiatrie zijn nooit benadeeld en zijn altijd met respect behandeld. Er was geen sprake van een ideologie of partijdigheid. Er was slechts sprake van een oprechte zoektocht naar een antwoord op een vraag.

Het aandacht vragen voor het ontbreken van aandacht voor de piloten van Air India 113 (en de betrokken journalisten) was in het belang van het welzijn van mensen die zo moedig waren om zich in te zetten voor de waarheid in het belang van slachtoffers van de MH17-vliegtuigaanval en hun familieleden.

Recent bleek dat de NAVO Nederland geen satellietbeelden wil geven voor het MH17 onderzoek (Nederland heeft nooit toegang gehad). Het is belangrijk dat er mensen zijn die zaken vanuit een kritisch perspectief bekijken en ter discussie stellen.

Wat was het motief van de Gemeente Utrecht om oprichter aan te vallen?

Wilt iemand deze zaak vrijwillig op zich nemen, juridisch, journalistiek of anderzijds? U kunt oprichter bereiken op e-mailadres info@e-scooter.nl. 
 
Promotion
Minder luchtvervuiling? Wordt vrijwilliger bij e-scooter.nl.
Deze gids bereikt kopers in +200 landen en helpt om schoon vervoer te promoten. [meer info]
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

Schijfremmen: fijnstof

Luchtvervuiling door schijfremmen veroorzaakt 20% van de totale uitstoot van een standaard auto en de uitstoot (fijnstof) is giftiger voor de mens dan uitlaatgas.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)